rejestracja internetowa  |  poczta zoz  

SmodCMS
aids.gov.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Aktualności

» więcej

Aktualności

30.04.2015
1% Podatku

Sam nic nie czyniłem dobrego
ani mniej ani więcej
to tylko anioł rozdawał
czasami przez moję ręce (...)
"Prośba" ks. Jana Twardowskiego

Tak niewiele trzeba, by przez Twoje ręce
również popłynęło wiele dobra

1% PODATKU MOŻE URATOWAĆ
CZYJEŚ ŻYCIE LUB ZDROWIE

wystarczy że w swoim rozliczeniu podatkowym
podasz numer KRS Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala
w Nidzicy: 0000223240
- wszystkie gromadzone środki przeznaczamy
wyłącznie na zakup sprzętu medycznego

Służymy także pomocą w zakresie informacji
dot. świadczeń zdrowotnych

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy,
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
tel. 89 625 05 14
Numer konta: 80 8834 0009 2001 0002 8307 0001


Agnieszka Malinowska, Sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy


Mammobus w Nidzicy

25.02.2015
Mammobus w Nidzicy

Po raz kolejny zapraszamy kobiety w wieku 50 - 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, wykonywane w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Zachęcamy panie do zadbania o swoje zdrowie i do propagowania badań wśród swoich najbliższych! Mammografia trwa jedynie kilka minut, a pozwala na wykrycie zmian nowotworowych we wczesnym stadium ich rozwoju, co umożliwia wyleczenie.


Mammografię można będzie wykonać

  • Nidzica - 10 i 11 marca przed Ratuszem, Na Placu Wolności
  • Kozłowo - 11 marca przy Gminnym Centrum Kultury, Kozłowo 61


Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016

29.01.2015
Ministerstwo Zdrowia

Oddział Wewnętrzny Szpitala ZOZ w Nidzicy przystąpił programu zdrowotnego „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016”


W ramach realizacji ww. programu dokonano ZAKUPU ZESTAWU SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZNACZONEGO DLA ODDZIAŁÓW WEWNĘTRZNYCH obejmującego elektrokardiograf, pulsoksymetr oraz zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego dofinansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.


Wartość zakupu: 15.200,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Ministra Zdrowia: 13.030,85 zł


Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych


Stowarzyszenie dofinansuje zakup STOŁU OPERACYJNEGO

29.01.2015
Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy

W dniu 28 stycznia 2015r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy.


Na spotkaniu przedstawiono wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. A. Mickiewicza 23 o pomoc w zakupie sprzętu medycznego: STÓŁ OPERACYJNY, jako wyposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala ZOZ w Nidzicy, w celu wykonywania zabiegów operacyjnych, w tym nowoczesnych zabiegów ortopedycznych z zakresu artroskopii.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy podjęło uchwałę o udzieleniu dotacji dla Szpitala z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. sprzętu w wysokości: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).


Dofinansowania udzielono ze środków zgromadzonych przez Stowarzyszenie na cel "Modernizacja Bloku Operacyjnego", w ramach dotacji otrzymanych od: Nadleśnictwa Nidzica oraz Banku Spółdzielczego w Nidzicy, oraz środków otrzymanych z wpłaty rozliczeń 1% podatku w latach poprzednich.


Pozostałą kwotę potrzebną na zakup sprzętu ZOZ w Nidzicy pokryje ze środków własnych


Na spotkaniu zatwierdzono także Sprawozdanie finansowe za rok 2014.

Agnieszka Malinowska, Sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy


16.01.2015
Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy

Zarząd Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy zaprasza członków oraz sympatyków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się
28 stycznia 2015r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23.

PROGRAM ZEBRANIA

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
    na zakup sprzętu medycznego.
  2. Sprawy różne.


Agnieszka Malinowska, Sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy


Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - zmiany po 1 stycznia 2015 r.

02.01.2015
ZOZ - nagłówek

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ZMIANY PO 1 STYCZNIA 2015r.

Szanowni Pacjenci

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 22 LIPCA 2014 R. (DZ.U. Z 2014 POZ. 1138), ZMIENIAJĄCĄ USTAWĘ O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

  • Po dniu 1 stycznia 2015r. w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania dołącza się do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania. Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

    W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca pacjentowi oryginał skierowania.


  • Od 1 stycznia 2015 r. wymagane jest skierowanie także do poradni DERMATOLOGICZNEJ i Okulistycznej.


Osobom wpisanym, przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


Sporządz: Agnieszka Malinowska – Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

Nidzica, 02.01.2015r.

31.12.2014

Wiglia w ZOZ

18.12.2014

18 grudnia odbyło się Spotkanie Wigilijne z Księdzem Janem Podwysockim oraz władzami samorządowymi Panem Starostą – Grzegorzem Napiwodzkim oraz Panią Przewodniczącą Rady Powiatu – Elżbietą Góralską kadry kierowniczej ZOZ w Nidzicy.


W miłej atmosferze składano życzenia świąteczne i noworoczne, oraz podsumowano osiągnięcia Szpitala w minionym roku.


Spotkanie było też okazją do wyróżnienia w roku 2014 pracowników ZOZ-u przez Komisję Etyczną działającą przy ZOZ za wykazanie postawy wysokiego poziomu przestrzegania wartości etycznych. Wyróżnienia otrzymali:

Pani mgr Agata Wierzbowska-Lasota
oraz
Pan mgr Bartosz Fabijaniak
Gratulujemy !


Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnychUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)