google+  |  facebook  |  rejestracja internetowa  |  poczta zoz  

SmodCMS
aids.gov.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Aktualności

» więcej

Aktualności

Serwisy społecznościowe

31.12.2014
Zapraszamy do śledzenia profili ZOZ na google+ i facebooku.

Konkurs ofert - Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Informatyki

10.09.2014
ZOZ - nagłówek

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
zaprasza do składania ofert na objęcie stanowiska
Kierownika Działu Statystyki Medycznej i Informatyki


osoby posiadające:

  • wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku oraz staż pracy min. 3 lata,
  • znajomość przepisów z zakresu działalności leczniczej, systemu ubezpieczeń zdrowotnych
    i rozliczeń z NFZ

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
w branży związanej z działalnością leczniczą.


Oferty wraz z dokumentami należy składać
w terminie do 26 września 2014r. godz. 12:00
w Sekretariacie ZOZ w Nidzicy ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica

O wyborze oferty,
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Więcej informacji można uzyskać u Kierownika Działu Kadr
tel. 89 625 05 14, a.malinowska@zoz.nidzica.pl


Anna Osłowska

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

Nidzica, 10.09.2014r.

Konkurs ofert - Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

05.09.2014
ZOZ - nagłówek

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
zaprasza do składania ofert na objęcie stanowiska
Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego


osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji
do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz spełniających wymagania:

Wykształcenie staż pracy
- wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II
stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny
5
- wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej
dziedzinie medycyny
7
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia
podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
5
- inny tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany
tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i
licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w
zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w
dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub
organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w
ochronie zdrowia
7
- tytuł magistra na innym kierunku medycznym 7

Oferty wraz z dokumentami należy składać
w terminie do 19 września 2014r. godz. 12:00
w Sekretariacie ZOZ w Nidzicy ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica

O wyborze oferty,
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Więcej informacji można uzyskać u Kierownika Działu Kadr
tel. 89 625 05 14, a.malinowska@zoz.nidzica.pl


Anna Osłowska

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

Nidzica, 05.09.2014r.

Poradnia Dermatologiczna

03.09.2014
ZOZ - nagłówek

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że od września 2014r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy realizuje nowy kontrakt w zakresie PORADNI DERMATOLOGICZNEJ w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna


PORADNIA DERMATOLOGICZNA MIEŚCI SIĘ
W PRZYCHODNI OBWODOWEJ W NIDZICY
UL. TRAUGUTTA 13 – I PIĘTRO
TEL. 89 625 84 90

ŚWIADCZEŃ UDZIELA
LEK. MED. JUSTYNA LUPA-KUKLIŃSKA
SPECJALISTA DERMATOLOGII I WENEROLOGII
LEK. MED. LIDIA KATARZYNA KOZIOŁ
SPECJALISTA DERMATOLOGII I WENEROLOGII


UWAGA:
do końca 2014r. do Poradni Dermatologicznej
nie jest wymagane skierowanie


Anna Osłowska

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

Nidzica, 03.09.2014r.

Poradnia Neurologiczna

04.08.2014
ZOZ - nagłówek

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że od sierpnia 2014r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy realizuje nowy kontrakt w zakresie PORADNI NEUROLOGICZNEJ w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna


Pacjenci ze skierowaniem od lekarza rodzinnego mogą zgłaszać się do rejestracji ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 25, tel. 89 625 05 00 lub skorzystać z rejestracji internetowej – aplikacja dostępna na stronie internetowej zoz.nidzica.pl/rejestracja


PORADNIA NEUROLOGICZNA MIEŚCI SIĘ
W PRZYCHODNI OBWODOWEJ W NIDZICY
UL. TRAUGUTTA 13 – I PIĘTRO
ŚWIADCZEŃ UDZIELA
LEK. MED. EWA WAWER-MAKSIMIUK
SPECJALISTA NEUROLOG

Anna Osłowska

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

Nidzica, 04.08.2014r.

Telewizja Mazury: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa w ZOZ

28.07.2014

Dodatkowe miejsca parkingowe w Przychodni Obwodowej

24.07.2014

18 lipca w obecności Pana Lecha Brzozowskiego – Wicestarosty Powiatu Nidzickiego dokonano odbioru prac związanych z utwardzeniem gruntu pod miejsca parkingowe koło budynku Przychodni Obwodowej.


Dziękujemy władzom Powiatu Nidzickiego za przekazanie gruntu oraz przyznanie dotacji na dofinansowanie tej inwestycji.Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji


Telewizja Mazury o nas

02.07.2014

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)

google+ | facebook