google+  |  facebook  |  rejestracja internetowa  |  poczta zoz  

SmodCMS
aids.gov.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Aktualności

» więcej

Aktualności

Serwisy społecznościowe

31.12.2014
Zapraszamy do śledzenia profili ZOZ na google+ i facebooku.

28.10.2014
ZOZ - nagłówek

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że od dnia
1 listopada 2014r. następuje
zmiana rejestracji do
PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ


Rejestracja będzie odbywać się
w Punkcie Informacyjnym Szpitala
- wejście: pierwsze drzwi budynku Szpitala, 13-100 Nidzica,
ul. Mickiewicza 25 - parter, tel. 89 625 05 00


Za utrudnienia - przepraszamy


Przypominamy także i zachęcamy do korzystania
z rejestracji internetowej
Aplikacja dostępna na stronie internetowej
zoz.nidzica.pl

Rejestracja internetowa realizowana w ramach projektu pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2. – Poprawa i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Nr umowy na dofinansowanie UDA-RPWM.07.02.01-28-004/12-00


Anna Osłowska

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

Nidzica, 28.10.2014r.

Obchody dni ratownictwa i wręczenie odznaczeń dla naszych pracowników

15.10.2014

Już po raz dziewiąty ratownicy medyczni w całym kraju obchodzili swoje święto, które zostało wprowadzone ustawą z 2006 roku o ratownictwie medycznym. W tym roku to Olsztynowi przypadł zaszczyt organizacji ogólnopolskich obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego, w których uczestniczyli między innymi: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski, wojewoda Marian Podziewski, a także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz pracownicy służby zdrowia i ratownictwa medycznego.Państwowe Ratownictwo Medyczne

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie


13 październik - Dzień Ratowictwa Medycznego

14.10.2014
13 październik - Dzień Ratownictwa Medycznego

Podziękowania dla Nadleśnictwa Nidzica

10.10.2014
Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy

Szanowny Pan
Ryszard Schuetz
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Nidzicy

P O D Z I Ę K O W A N I A

DLA

NADLEŚNICTWA NIDZICA


Za pomoc finansową na rzecz akcji prowadzonej
przez nasze Stowarzyszenie
- gromadzenie środków finansowych
na modernizację bloku operacyjnego Szpitala ZOZ w Nidzicy.


Dzięki wsparciu, jakie otrzymujemy od Państwa
Szpital w Nidzicy ma możliwość realizacji
planów inwestycyjnych, co służy jego rozwojowi
oraz zapewnieniu pacjentom naszego powiatu
usług medycznych na coraz wyższym poziomie.


SERDECZNIE PAŃSTWU DZIĘKUJEMY
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia oraz Szpitala ZOZ w Nidzicy


Sekretarz
Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala
w Nidzicy

Agnieszka Malinowska
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. med. Anna Osłowska
Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala
w Nidzicy

lek. med. Piotr Łukaszuk

Nidzica, dnia 2 października 2014 r.


Nowy sprzęt rehabilitacyjny do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

08.10.2014

18 sierpnia 2014r. zakończyliśmy realizację projektu dofinansowanego ze środków PFRON „Wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w sprzęt rehabilitacyjny” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami - obszar A.


Zakupiony sprzęt w ramach projektu to:


1 Firing EVO 1
2 Black Box EVO (terapia podciśnieniowa) 1
3 Wirówka kkg 1
4 Aparat do terapii ultradźwiękowej 1
5 Aparat do magnetoterapii 1
6 Urządzenie do krioterapii 1
7 UGUL, wraz ze 2 stołami zabiegowymi z elektryczną zmianą wysokości 1
8 Cykloergometr rehabilitacyjny półsiedzący 1
9 Cykloergometr rehabilitacyjny 1
10 Stacja do ćwiczeń TheraBand 1
11 Przenośna diatermia krótkofalowa 1
12 Materac korekcyjny składany 2
13 TheraBand Piłka 65 cm 2
14 Wałek rehabilitacyjny 2
15 Piłki rehabilitacyjne 4
16 Bryła rehabilitacyjna 2

Wartość projektu wyniosła 83.691,17 zł, z czego 45.756,96zł dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Olsztynie, pozostałą kwotę ZOZ pokrył ze środków własnych.


Jest to już kolejny projekt realizowany przez ZOZ w zakresie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Dzięki wsparciu PFRON nasz nowy Ośrodek Rehabilitacyjny jest w pełni wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji


Odznaczenia naszych pracowników

02.10.2014
ZOZ - nagłówek

ODZNACZENIA NASZYCH PRACOWNIKÓW

Z radością informujemy, że zostały zaakceptowane nasze wnioski o odznaczenie naszych pracowników o nadanie odznaki honorowej oraz medalu za długoletnią służbę.


Pani Krystyna Kowalska - MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ


Pan Piotr Łukaszuk - ODZNAKA HONOROWA "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA"


W tym dniu Złoty Medal Prezydenta RP za Długoletnią Służbę odbierze lek. med. Wiktor Drozd – który odznaczenie otrzymał na wniosek złożony w 2013r.
Przypomnijmy, że również w 2013r. Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia odebrał nasz lekarz Aleksander Aleksiejew.

Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY


Anna Osłowska

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

Nidzica, 02.10.2014r.

01.10.2014
Międzynarodowy Dzień Lekarza

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)

google+ | facebook