Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Kierownik: mgr Agata Wierzbowska-Lasota

specjalista I st. analityki klinicznej

w trakcie specjal. z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

swiadectwo20181121
Prowadzimy nabór personelu medycznego>> kliknij tutaj <<
+