rejestracja internetowa  |  poczta zoz  

SmodCMS
aids.gov.pl

Poradnie Specjalistyczne

        Zachęcamy Państwa do korzystania z usług naszych poradni, jesteśmy w stanie zapewnić
pełną opiekę specjalistyczną w zakresie oferowanym przez niżej wymienione poradnie.
Specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowana kadra ma istotny wpływ na jakość świadczonych
przez nas usług.


→ Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - zmiany po 1.01.2015 r.


Nazwa poradni

Godziny rejestracji,

numer telefonu

Lokalizacja poradni
poradnia alergologiczna

codziennie: 730-1400

89 625 05 00

Budynek Szpitala,

I piętro

poradnia chirurgiczna

codziennie: 730-1400

89 625 05 00

Budynek Szpitala,

parter

poradnia ginekologiczno-położnicza

codziennie: 

800-1800

89 625 05 00

Budynek Szpitala,

I piętro

poradnia kardiologiczna

codziennie: 730-1400

89 625 05 00

Budynek Szpitala,

I piętro

poradnia neonatologiczna

codziennie: 730-1400

89 625 05 00

Budynek Szpitala,

I piętro

poradnia preluksacyjna

codziennie: 730-1400

89 625 05 00

Budynek Szpitala,

parter

poradnia urazowo-ortopedyczna

codziennie: 730-1400

89 625 05 00

Budynek Szpitala,

parter

poradnia urologiczna

codziennie: 730-1400

89 625 05 00

Budynek Szpitala,

I piętro

poradnia neurologiczna

codziennie: 730-1400

89 625 84 91

Przychodnia

(ul. Traugutta 13) 

I piętro

poradnia dermatologiczna

codziennie: 730-1400

89 625 84 90

Przychodnia

(ul. Traugutta 13) 

I piętro

poradnia rehabilitacyjna

codziennie: 900-1500

89 625 61 34

Przychodnia

(ul. Traugutta 13) 

parter

poradnia zdrowia psychicznego

wtorek, środa: 1000-1800

piątek: 730-1500

sobota: 730-1400

89 625 84 90

Przychodnia

(ul. Traugutta 13),

I piętro

Świadczenia w poradniach specjalistycznych, obejmują następujące czynności świadczeniodawcy:

1) badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania;

2) udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz wykazem zawartym w rozporządzeniu MZ AOS, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze;

3) zlecanie zaopatrzenia w świadczenia gwarantowane wymienione w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 138, poz. 1141) z przepisami tego rozporządzenia oraz dokumentowanie w historii choroby świadczeniobiorcy stanu klinicznego świadczeniobiorcy uprawniającego do uzyskania świadczenia; zlecenie na realizację tego świadczenia gwarantowanego musi być w zgodnie odpowiednio z załącznikami nr 1, 4, i 5 do aktualnego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi;

4) kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą;

5) orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6) niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych;

7) wykonywanie badań profilaktycznych.


Wersja do druku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)