Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barierWłaśnie zakończyliśmy realizacje projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami” – obszar B – pn. Likwidacja barier architektonicznych – Dostosowanie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala ZOZ w Nidzicy do potrzeb osób niepełnosprawnych.”

Dzięki jego realizacji w Oddziale Chirurgicznym naszego Szpitala wykonano modernizację istniejących węzłów sanitarnych i dodatkowo zaadoptowano nowe pomieszczenie na węzeł sanitarny wraz z salą pobytu, wymiano stolarkę drzwiową, przystosowano także korytarze dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej.

Projekt rozszerzono o dodatkowe przedsięwzięcia, dzięki czemu również oddział wewnętrzny ma dodatkową, wygodną, w pełni funkcjonalną łazienkę, a także wykonano remont łazienek w oddziale ginekologiczno-położniczym.

Ogólna wartość projektu zamknęła się kwotą ponad 120 tys. zł, przy czym wartość dofinansowania z PFRON wyniosła 52.100,00 zł, pozostałą kwotę ZOZ pokrył ze środków własnych.

ZOZ w Nidzicy od lat korzysta z projektów współfinanwowanych przez PFRON, dzięki czemu pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne stają się coraz bardzie funkcjonalne, a głównym celem tych przedsięwzięć jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości równego dostępu do tych usług.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 166
Skip to content