Informacje o stanie zdrowia

"Informacji o stanie pacjentów udzielają telefonicznie osobom upoważnionym lekarze Szpitala tymczasowego w godzinach 12.30 – 15 pod numerami telefonów: 089 6250521, 089 6250550 i 089 6250532.

W dniach wolnych od pracy informacje udzielane są w przypadku, gdy lekarz nie jest zajęty czynnościami związanymi z leczeniem chorych.

Informację o  planowanym zakończeniu hospitalizacji otrzymują pacjenci lub osoby upoważnione w dniu poprzedzającym wypis ze szpitala".
+
Skip to content