Programy Profilaktyczne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy jest realizatorem programu
 Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

        Celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania będą przeprowadzane raz na 3 lata. Lekarz ginekolog pobiera od kobiety materiał do badania cytologicznego. Jeśli wynik jest nieprawidłowy, kobieta otrzymuje skierowanie na dalszą, pogłębioną diagnostykę (kolposkopia).

Na raka szyjki macicy, co roku w Polsce choruje 4 tys. kobiet. Połowa z nich - u których wykryto chorobę zbyt późno - umiera! Wczesne zmiany przedrakowe, które można wykryć systematycznie wykonując cytologię, są wyleczalne w 100%. Rak szyjki macicy może nie dawać wyraźnych objawów.

Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy:

  • infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego
  • wiek (szczyt zachorowań: między 45 a 55 r. ż. )
  • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
  • duża liczba partnerów seksualnych
  • duża liczba porodów
  • niski status społeczny i ekonomiczny
  • palenie papierosów
  • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna wbadaniu cytologicznym

Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Miejsce realizacji programu: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, budynek szpitala - I piętro, ul. Mickiewicza 25.

Kontakt: tel. 89 625 05 10

Skip to content