rejestracja internetowa  |  poczta zoz  

SmodCMS
aids.gov.pl


Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Podpisanie umowy

21.09.2017

13 września 2017r. w Nidzicy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Brzezin podpisał z nami umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”.

Jak podkreślił Pan Marszałek inwestycja odpowiada wprost na potrzeby społeczne i zdrowotne regionu, dlatego projekt uzyskał tak wysoką ocenę. Pan Marszałek także docenił zaangażowanie samorządów w realizację inwestycji – dzięki poręczeniu dla ZOZ-u w Nidzicy kredytu inwestycyjnego przez Powiat Nidzicki, Gminę Nidzica, Gminę Janowo i Gminę Kozłowo jest możliwa jej realizacja.

W tym ważnym dla powiatu nidzickiego wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz załoga ZOZ-u w Nidzicy.

Dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy to historyczna chwila dająca szansę na rozwój i możliwość udzielania świadczeń w nowoczesnych standardach.

Fundusze Europejskie

23.08.2017

Projekt „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 (Schemat B)

Uzyskaliśmy 49 punktów i drugą pozycję na liście.

Kwota uzyskanego dofinansowania to: 4.049.500,00 zł

Korupcja Szkodzi Zdrowiu

01.08.2017

II etap informatyzacji

05.07.2017

30 czerwca 2017r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pan Gustaw Brzezin
podpisał z nami umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – II etap” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działania 3.2 – „E-zdrowie”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu wynosi: 914.505,00 zł
kwota dofinansowania: 777.329,25 zł

wkład własny ZOZ w Nidzicy: 137.175,75 zł


Projekt Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy uzyskał bardzo dobrą ocenę – 94,44% maksymalnej liczby punktów i stanowi kontynuację działań projektu realizowanego w latach 2013-2014 pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.Jesteśmy w Sieci

28.06.2017

27 Maja -Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

26.05.2017

Dzień Pielęgniarek i Położnych

11.05.2017

Dary od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

08.05.2017

W ramach „24. Finału WOŚP – wyrób sprzęt wykorzystywany w leczeniu/diagnozowaniu dzieci” Oddział Pediatryczny naszego Szpitala otrzymał:

  • Łóżka „Junior” – 6 szt.
  • Łóżka dziecięce szczebelkowe – 6 szt.
  • Lokalizator naczyń krwionośnych – 1 szt.
  • Aparat EKG – 1 szt.

Dziekujemy!

INFORMACJA

28.04.2017

Wesołych Świąt!

13.04.2017

PN-EN ISO 9001:2015

24.03.2017

16 i 17 marca 2017r. odbył się audit recertyfikujący Systemu Zarządzania Jakością.

Podjęliśmy wyzwanie w zakresie przygotowań do otrzymania Certyfikatu już wg Nowej Normy PN-EN ISO 9001:2015, wg której większy nacisk jest położony na osiąganie zgodności wyrobów i usług z wymaganiami oraz zadowolenie klienta - PACJENTA.

Istotną zmianą w ISO 9001:2015 w stosunku do dotychczasowych wymagań dotyczących procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością jest: określenie wymaganych wejść i oczekiwanych wyjść procesów, przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień w ramach procesów, uwzględnienie określonych ryzyk i szans oraz ocena procesów i wdrażanie niezbędnych zmian.

Otrzymaliśmy pozytywną ocenę i CERTYFIKAT NA KOLEJNE 3 LATA.Nutrition Day 2017

21.02.2017

Dnia 23.02.2017 w ZOL przeprowadzone zostaną badania w ramach Nutrition Day 2017. Nutrition Day to międzynarodowe badanie, prowadzone obecnie w 63 krajach, służące ocenie stanu stanu odżywienia pacjentów szpitali i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. W badaniu uczestniczymy po raz kolejny.

Stan odżywiania pacjentów w kontekście możliwej interwencji żywieniowej

10.02.2017

Artykuł Bartosza Fabijanika - Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

- w ramach badań Nutrition Day 2015 (ND) badania stanu odżywienia pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w kontekście możliwości podejmowania różnorodnych form interwencji żywieniowej w odniesieniu do pacjentów niedożywionych lub z ryzykiem niedożywienia.

Aranżacje Macieja Kota w Oddziale Pediatrycznym

01.02.2017

Uznany w całej Polsce artysta plastyk, malarz - Maciej Kot, który zasłynął z malowania szpitali dla dzieci i nie tylko, właśnie zakończył projekt w Oddziale Pediatrycznym naszego Szpitala.UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)