rejestracja internetowa  |  poczta zoz  

SmodCMS
aids.gov.pl


Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Światowy Dzień Bez Antybiotyków

20.11.2017

Antybiotyki działają tylko na bakterie!

Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli.

  • przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza- zaufaj jego wiedzy
  • stosuj się do zaleceń lekarza - nie przerywaj terapii antybiotykowej, nawet jeśli poczujesz się lepiej
  • stosuj podstawowe zasady higieny, by zatrzymać rozprzestrzenianie się drobnoustrojów

Jeśli przyjmujesz antybiotyk samowolnie lub niezgodnie z zaleceniami lekarza, terapia może okazać się nieskuteczna. Ty nie przestaniesz być chory, a w Twoim organizmie mogą wyselekcjonować się niewrażliwe na antybiotyk mutanty.

Takie bakterie łatwo przenoszą się na inne osoby, potrafią też dzielić się zdobytymi zdolnościami z innymi drobnoustrojami. W ten sposób problem bakterii, które są niewrażliwe na kolejne antybiotyki, narasta lawinowo z każdym miesiącem.

Nie wiesz nawet, kiedy wróci, jak bumerang, do Ciebie lub Twoich bliskich. Może się okazać, że zabraknie wtedy skutecznej terapii. I na rozsądek będzie już za późno...

Zakup aparatu USG

27.10.2017

Dzięki dotacji Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy z darowizny otrzymanej od Nadleśnictwa Nidzica oraz wpłat 1% podatku z ubiegłego roku – ZOZ zakupił aparat ultrasonograficzny.

Sprzęt jest wykorzystywany w pracowni diagnostyki obrazowej, służyć będzie wszystkim pacjentom naszego powiatu zarówno w zakresie lecznictwa szpitalnego, jak i ambulatoryjnego.

Dziękujemy za wspieranie Stowarzyszenia, ponieważ wszystkie środki przeznaczamy na zakup sprzętu medycznego ratującego zdrowie i życie naszych pacjentów.
Mammobus w powiecie nidzickim

23.10.2017

Ogłoszono zamówienie na realizację projektu

19.10.2017

Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 (Schemat B)

Zapraszamy do zapoznania się z treścią w zakładce BIP.

Dzień Ratownictwa Medycznego

13.10.2017

Wprowadzamy nowy zakres usług - Lecznicze masaże relaksacyjne

06.10.2017

29.09.2017

Akcja - ewakuacja

27.09.2017

21 września odbyły się w Szpitalu ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. Tym razem symulowany pożar wybuchł w Oddziale Pediatrycznym, Medycznym Laboratorium Diagnostycznym oraz Ośrodku Rehabilitacji Dziennej. Z budynku szpitala zostali ewakuowani zagrożeni pacjenci oraz pracownicy.

Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się także spotkanie z kadrą kierowniczą ZOZ podsumowującą przebieg akcji oraz przeprowadzono dodatkowo szkolenie z zagadnień związanych z zarządzeniem kryzysowym.

Podpisanie umowy

21.09.2017

13 września 2017r. w Nidzicy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Brzezin podpisał z nami umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”.

Jak podkreślił Pan Marszałek inwestycja odpowiada wprost na potrzeby społeczne i zdrowotne regionu, dlatego projekt uzyskał tak wysoką ocenę. Pan Marszałek także docenił zaangażowanie samorządów w realizację inwestycji – dzięki poręczeniu dla ZOZ-u w Nidzicy kredytu inwestycyjnego przez Powiat Nidzicki, Gminę Nidzica, Gminę Janowo i Gminę Kozłowo jest możliwa jej realizacja.

W tym ważnym dla powiatu nidzickiego wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz załoga ZOZ-u w Nidzicy.

Dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy to historyczna chwila dająca szansę na rozwój i możliwość udzielania świadczeń w nowoczesnych standardach.

Fundusze Europejskie

23.08.2017

Projekt „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 (Schemat B)

Uzyskaliśmy 49 punktów i drugą pozycję na liście.

Kwota uzyskanego dofinansowania to: 4.049.500,00 zł

Korupcja Szkodzi Zdrowiu

01.08.2017

II etap informatyzacji

05.07.2017

30 czerwca 2017r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pan Gustaw Brzezin
podpisał z nami umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – II etap” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działania 3.2 – „E-zdrowie”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu wynosi: 914.505,00 zł
kwota dofinansowania: 777.329,25 zł

wkład własny ZOZ w Nidzicy: 137.175,75 zł


Projekt Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy uzyskał bardzo dobrą ocenę – 94,44% maksymalnej liczby punktów i stanowi kontynuację działań projektu realizowanego w latach 2013-2014 pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.Jesteśmy w Sieci

28.06.2017

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)