Informatyzacja ZOZ w Nidzicy – II etap

Informatyzacja Zespołu opieki Zdrowotnej w Nidzicy - II etap

 

30 czerwca 2017r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Brzezin podpisał z nami umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – II etap” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działania 3.2 – „E-zdrowie”

Wartość projektu wynosi: 914.505,00 zł,

kwota dofinansowania: 777.329,25 zł,

wkład własny: 137.175,75 zł.

Skip to content