Centralna Sterylizatornia

Sterylizacja

Sterylizacja

Kontakt

089 625 05 73

Kierownik: mgr Stanisław Goliński

 

Centralna Sterylizatornia to wydzielona komórka szpitala, której zadaniem jest dekontaminacja i sterylizacja sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i bielizny operacyjnej. Zadania te wykonuje zespół pielęgniarek, położnych, posiadających wszelkie kwalifikacje potrzebne do wykonywania tych czynności.

W Centralnej Sterylizatornii wyodrębnione są trzy strefy: brudna, czysta i sterylna. Każda ze stref to osobne pomieszczenie oddzielone tzw. śluzą przeznaczoną do zmiany odzieży oraz obuwia. Wszystkie pomieszczenia są utrzymywane w szczególnej czystości.

Pierwszą ze stref jest strefa brudna. Przeznaczona jest do przyjęcia sprzętu po wstępnej dezynfekcji, która odbywa się na oddziałach szpitala. Pierwszym etapem jest mycie w myjniach – dezynfektorach.

Po zakończonym procesie mycia i dezynfekcji materiały trafiają do strefy czystej, gdzie są sprawdzane pod kątem sprawności, czystości oraz czy nie są uszkodzone.  Na tym etapie podlegają również procesowi konserwacji. Zdezynfekowane narzędzia są kompletowane w zestawy, według odpowiednich procedur i układane na tacach, na których trafiają do autoklawu do sterylizacji. Program procesu sterylizacji zależy od sterylizowanych materiałów a przede wszystkim od wytycznych producenta sprzętu.

Po zakończonym procesie sterylizacji pakiety zostają ułożone na regałach i oczekują na odbiór. Wszystkie zestawy narzędzi i inne materiały przygotowane do wydania na oddziały są odpowiednio oznaczane i opisane, zawierają informację że materiał jest sterylny oraz jego termin przydatności.

Usługa sterylizacji przeznaczona jest dla wszystkich oddziałów, poradni i pracowni szpitala które posiadają materiały oraz narzędzie wymagające sterylizacji. Dodatkowo usługi sterylizacji świadczone są komercyjnie dla prywatnych gabinetów lekarskich, kosmetycznych czy salonów urody. Centralna Sterylizatornia jest miejscem o szczególnym znaczeniu dla szpitala, a obieg materiałów sterylnych to jeden z podstawowych procesów zapewniających jego prawidłowe funkcjonowanie. Skuteczny system sterylizacji to istotny element bezpieczeństwa medycznego i sanitarnego personelu oraz pacjentów.

Centralna Sterylizatornia posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000 oraz Certyfikat Akredytacji CMJ w Krakowie.

Skip to content