Dział pomocy doraźnej

Telefon alarmowy stacjonarny: 999

Telefon alarmowy komórkowy: 112

Kierownik: Dominik Zieliński
licencjat ratownictwa medycznego
magister Zdrowia publicznego specjal. Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe

Ratownik Koordynujący Działem Pomocy Doraźnej: Paweł Szulc
licencjat ratownictwa medycznego
Studia podyplomowe Zarządzanie kryzysowe

Dział Pomocy Doraźnej realizuje zadania z zakresu Medycyny Ratunkowej przez dwa Podstawowy Zespoły Ratownictwa Medycznego, stanowiące część Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce. .

Zespoły Wyjazdowe udzielają pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, ofiarom wypadków komunikacyjnych, czy innych zdarzeń nagłych.

Wyposażeni jesteśmy w bardzo nowoczesny sprzęt ratujący życie i zdrowie pacjentów, obsługiwany przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221

Powiatowe Ćwiczenia Ratownicze – „Zamek 2019”

Powiatowe Ćwiczenia Ratownicze – „Zamek 2019”


Nasz personel nieustannie doskonali i uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności …

22.06 i 01.07.2019r. w ZOZ Nidzica odbyło się Szkolenie z Elektrokardiografii, w których uczestniczyli nasi Ratownicy Medyczni

Organizatorem szkolenia była Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu z siedzibą w Ełku

NOWY SPRZĘT DLA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Dzięki dofinansowaniu w kwocie: 88.000,00 zł przyznanemu w 2016 roku przez Pana Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nasze Zespoły Ratownictwa Medycznego zostały wyposażone w dodatkowy specjalistyczny sprzęt medyczny służący niesieniu pomocy pacjentom, szczególnie podczas akcji reanimacyjnych oraz w stanach zagrażających życiu:

URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ LUKAS 2 ORAZ DOPOSAŻENIE DEFIBRYLATORA LIFEPAK 15 W DODATKOWE MODUŁY MONITOROWANIA PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH

Serdecznie dziękujemy

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221

3.11.2016 Powiatowe ćwiczenia zarządzania kryzysowego

W dniu 3 listopada 2016 roku na terenie Powiatu Nidzickiego odbyły się ćwiczenia obronne kierowane przez Pana Grzegorza Napiwodzkiego Starostę Nidzickiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.


15.12.2015 Dział Pomocy Doraźnej ma dwa nowe ambulanse

Zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego, dzięki otrzymanym dotacjom otrzymały dwa ambulanse:

  • pierwsza karetka za kwotę ponad 270 tys. zł dzięki wsparciu Powiatu Nidzickiego (100 tys. zł), Gminy Nidzica (30 tys. zł) Gminy Janowo (9 tys. zł) Gminy Janowiec Kościelny (3 tys. zł), pozostałą kwotę ZOZ sfinansował ze środków własnych,
  • druga karetka w pełni wyposażona w specjalistyczny sprzęt medyczny, za kwotę ponad 400 tys. zł zakupiona dzięki dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (400 tys. zł)

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pozyskaniu środków finansowych na tak szczytny cel, jakim jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego!

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych ZOZ w Nidzicy

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221

18.06.2015: Ćwiczenia podmiotów ratowniczych w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków akcji terrorystycznej w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy

Ćwiczenia

„Internat 2010”

16 listopada 2010 r. w Nidzicy odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych powiatu nidzickiego pod kryptonimem „Internat 2010″. Ćwiczenia zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przy współpracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego OC i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Ćwiczenia odbyły się na terenie obiektów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Wyborskiej. Wiodącym tematem przyjętych założeń było usuwanie skutków pożarów w obiektach użyteczności publicznej.

1

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221

źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Skip to content