Dział pomocy doraźnej

Dział pomocy doraźnej

Telefon alarmowy stacjonarny: 999

Telefon alarmowy komórkowy: 112

Kierownik: lek. Piotr Kamizela
specjalista I st. chorób wewnętrznych
specjalista medycyny ratunkowej

Studia podyplomowe: zarządzanie w służbie zdrowia oraz
organizacja i ekonomika zdrowia

Z-ca Kierownika: Dominik Zieliński
licencjat ratownictwa medycznego

Ratownik Koordynujący Działem Pomocy Doraźnej: Paweł Szulc
licencjat ratownictwa medycznego

Dział Pomocy Doraźnej realizuje zadania z zakresu działalności Zespołów Wyjazdowych: Specjalistycznego i Podstawowego, stanowią część Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce.

Zespoły Wyjazdowe udzielają pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, ofiarom wypadków komunikacyjnych, czy innych zdarzeń nagłych.

Wyposażeni jesteśmy w bardzo nowoczesny sprzęt ratujący życie i zdrowie pacjentów, obsługiwany przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.


NOWY SPRZĘT DLA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

Dzięki dofinansowaniu w kwocie: 88.000,00 zł przyznanemu w 2016 roku przez Pana Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nasze Zespoły Ratownictwa Medycznego zostały wyposażone w dodatkowy specjalistyczny sprzęt medyczny służący niesieniu pomocy pacjentom, szczególnie podczas akcji reanimacyjnych oraz w stanach zagrażających życiu:

URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ LUKAS 2 ORAZ DOPOSAŻENIE DEFIBRYLATORA LIFEPAK 15 W DODATKOWE MODUŁY MONITOROWANIA PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH

Serdecznie dziękujemy


W dniu 3 listopada 2016 roku na terenie Powiatu Nidzickiego odbyły się ćwiczenia obronne kierowane przez Pana Grzegorza Napiwodzkiego Starostę Nidzickiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.


15.12.2015 Dział Pomocy Doraźnej ma dwa nowe ambulanse

 

Zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego, dzięki otrzymanym dotacjom otrzymały dwa ambulanse:

  • pierwsza karetka za kwotę ponad 270 tys. zł dzięki wsparciu Powiatu Nidzickiego (100 tys. zł), Gminy Nidzica (30 tys. zł) Gminy Janowo (9 tys. zł) Gminy Janowiec Kościelny (3 tys. zł), pozostałą kwotę ZOZ sfinansował ze środków własnych,
  • druga karetka w pełni wyposażona w specjalistyczny sprzęt medyczny, za kwotę ponad 400 tys. zł zakupiona dzięki dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (400 tys. zł)

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pozyskaniu środków finansowych na tak szczytny cel, jakim jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego!

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych ZOZ w Nidzicy


"Internat 2010"

16 listopada 2010 r. w Nidzicy odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych powiatu nidzickiego pod kryptonimem „Internat 2010". Ćwiczenia zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przy współpracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego OC i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Ćwiczenia odbyły się na terenie obiektów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Wyborskiej. Wiodącym tematem przyjętych założeń było usuwanie skutków pożarów w obiektach użyteczności publicznej.