Oddział Ginekologiczno-Położniczy (wyłącznie ginekologia)

Kierownik: lek. med. Zbigniew Łaganowski

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń ginekologicznych będących w kompetencji oddziału na poziomie pierwszego stopnia referencyjności.

Skip to content