Pracownie diagnostyczne

Pracownie diagnostyczne

Na badania laboratoryjne należy zgłosić się bezpośrednio do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego (parter) (najlepiej rano między 7:00 a 9:00, na czczo), na pozostałe do pracowni diagnostyki obrazowej I piętro - pokój techników rtg, z tym że na badanie radiologiczne wymagane jest skierowanie od lekarza (nawet jeśli będzie to badanie prywatne) ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. W razie dodatkowych pytań, proszę dzwonić na centralę szpitala pod nr tel. 89 625 05 00

→ Cennik procedur i usług medycznych ZOZ Nidzica.pdf

List of subpages:

ZAKAZ ODWIEDZIN! >> kliknij tutaj <<

UWAGA - ODWOŁUJEMY PLANOWE HOSPITALIZACJE I WIZYTY W PORADNIACH >> kliknij tutaj <<

UWAGA - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU PACJENTÓW >> kliknij tutaj <<

+