Pracownia Bakteriologiczna

Pracownia Bakteriologiczna

Telefon: 89 625 05 01

Kierownik: mgr Anna Piotrkowska

specjalista mikrobiologii medycznej

Lokalizacja: budynek szpitala, parter

Godziny pracy pracowni: poniedziałek - piątek 725 - 1500

Pobieranie materiałów do badań w dni robocze 725 - 900

Przyjmowanie materiałów do badań: całodobowo

Pracownia wykonuje badania mikrobiologiczne z następujących materiałów:

 • mocz,
 • kał,
 • plwocina, wydzielina oskrzelowa,
 • krew, płyny ustrojowe,
 • wymazy z:
  • gardła,
  • nosa,
  • worka spojówkowego,
  • ucha,
  • skóry, pępka,
  • rany,
  • dróg moczowo-płciowych
 • materiał ropny, śródoperacyjny.

Opracowane są również:

 • wymazy czystościowe - ze środowiska i od personelu placówek medycznych,
 • badania skuteczności procesu sterylizacji sporal A

Zakres badań obejmuje:

 • posiew i identyfikację drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych,
 • oznaczenie wrażliwości na chemioterapeutyki oraz oznaczanie mechanizmów oporności wyizolowanych szczepów bakteryjnych,
 • hodowlę w kierunku grzybów drożdżopodobnych.

Pracownia wykonuje:

 • badania na zlecenie lekarzy oddziałów szpitalnych,
 • realizacja badań na podstawie skierowań od lekarzy POZ i specjalistów,
 • badania bez skierowania na życzenie pacjenta - (odpłatnie wg cennika)

Czas oczekiwania na wynik badania zależy od rodzaju materiału, kierunku badania, gatunku wyhodowanego mikroogranizmu i wynosi 1 - 9 dni.

Diagnostyka oparta jest na gotowych podłożach i produktach opatrzonych certyfikatami jakości wydawanymi przez ich producentów. Prowadzona jest systematyczna wewnętrzna kontrola jakości.

Pracownia Bakteriologiczna bierze stały udział w programie krajowym kontroli jakości badań organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Certyfikaty

 

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<


Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

+