Pracownia Bakteriologiczna

Telefon: 89 625 05 01 Kierownik: mgr Anna Piotrkowska specjalista mikrobiologii medycznej

Lokalizacja: budynek szpitala, parter

Godziny pracy pracowni: poniedziałek – piątek 725 – 1500

Pobieranie materiałów do badań w dni robocze 725 – 900

Przyjmowanie materiałów do badań: całodobowo

Pracownia wykonuje badania mikrobiologiczne z następujących materiałów:

 • mocz,
 • kał,
 • plwocina, wydzielina oskrzelowa,
 • krew, płyny ustrojowe,
 • wymazy z:
  • gardła,
  • nosa,
  • worka spojówkowego,
  • ucha,
  • skóry, pępka,
  • rany,
  • dróg moczowo-płciowych
 • materiał ropny, śródoperacyjny.

Opracowane są również:

 • wymazy czystościowe – ze środowiska i od personelu placówek medycznych,
 • badania skuteczności procesu sterylizacji sporal A

Zakres badań obejmuje:

 • posiew i identyfikację drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych,
 • oznaczenie wrażliwości na chemioterapeutyki oraz oznaczanie mechanizmów oporności wyizolowanych szczepów bakteryjnych,
 • hodowlę w kierunku grzybów drożdżopodobnych.

Pracownia wykonuje:

 • badania na zlecenie lekarzy oddziałów szpitalnych,
 • realizacja badań na podstawie skierowań od lekarzy POZ i specjalistów,
 • badania bez skierowania na życzenie pacjenta – (odpłatnie wg cennika)

Czas oczekiwania na wynik badania zależy od rodzaju materiału, kierunku badania, gatunku wyhodowanego mikroogranizmu i wynosi 1 – 9 dni.

Diagnostyka oparta jest na gotowych podłożach i produktach opatrzonych certyfikatami jakości wydawanymi przez ich producentów. Prowadzona jest systematyczna wewnętrzna kontrola jakości.

Pracownia Bakteriologiczna bierze stały udział w programie krajowym kontroli jakości badań organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

bakt

Certyfikaty

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221
Skip to content