Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Kierownik: mgr Agata Wierzbowska-Lasota

specjalista I st. analityki klinicznej

w trakcie specjal. z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

świadectwo uczestnictwa lab_1

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<


Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

+