Realizowane projekty

Nowy sprzęt rehabilitacyjny do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

 

pfron_header

18 sierpnia 2014r. zakończyliśmy realizację projektu dofinansowanego ze środków PFRON „Wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w sprzęt rehabilitacyjny” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami - obszar A.

Wartość projektu wyniosła 83.691,17 zł, z czego 45.756,96zł dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Olsztynie, pozostałą kwotę ZOZ pokrył ze środków własnych.

Jest to już kolejny projekt realizowany przez ZOZ w zakresie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Dzięki wsparciu PFRON nasz nowy Ośrodek Rehabilitacyjny jest w pełni wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia.

Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza ZOZ w Nidzicy dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

pfron_header

31 lipca 2014r. zakończyliśmy realizację projektu dofinansowanego ze środków PFRON pn. „Likwidacja barier architektonicznych na terenie ZOZ w Nidzicy” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami - obszar B.

Wartość projektu wyniosła 115.636,15zł, z czego 59.392,20 zł dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Olsztynie, pozostałą kwotę ZOZ pokrył ze środków własnych.

Projektem zostały objęte pomieszczenia I piętra budynku Szpitala ZOZ w Nidzicy w zakresie:

 • remontu poradni ginekologiczno-położniczej wraz z sanitariatem,
 • przystosowanie dodatkowego sanitariatu dla pacjentów korzystających z pozostałych poradni specjalistycznych umiejscowionych na I piętrze tj. poradnia kardiologiczna, poradnia urologiczna, poradnia alergologicznej, poradnia wad postawy, poradnia leczenia bólu, diagnostyka radiologiczna, diagnostyka ultrasonograficzna,
 • zakup platformy schodowej – dostęp dla pacjentów oddziału pediatrycznego.

Niewątpliwie najważniejszym elementem projektu jest przystosowanie PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PONIEWAŻ JEST TO JEDYNA TAKA PORADNIA DLA KOBIET W REGIONIE.

Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

pfron_sW ubiegłym roku zrealizowano 2 projekty dofinansowane ze środków PFRON w ramach wyrównywania różnic regionami. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu przeprowadzono remont pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej polegający na likwidacji barier architektonicznych i przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na nowe usług zdrowotne dla pacjentów realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu rehabilitacji dziennej. Wartość remontu wynosiła ponad 400.tys. zł, wartość dofinansowania z PFRON 150 tys. zł.

W ramach drugiego projektu PFRON zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej na kwotę ponad 80 tys. zł, wartość dofinansowania z PFRON ponad 40 tys. zł.:

  • Urządzenie do hydroterapii
   • wanna umożliwia wykonanie 3 różnych zabiegów z zakresu hydroterapii: 1) masażu wirowego za pomocą systemu 26 dysz wodnych, podzielonych na 3 strefy (I stopy, łydki, II - uda, III - plecy), wykorzystywanego w leczeniu urazów tkanek miękkich okołostawowych, ortopedycznych, reumatologicznych oraz w zespołach przeciążeniowych
  • Laser biostymulacyjny
   • urządzenie do laseroterapii jednosondowy z trzema niezależnymi długościami fali, urządzenia wykorzystywanego w leczeniu chorób układu nerwowego, schorzeniach reumatologicznych raz ortopedii traumatologii narządu ruchu
  • Minivector
   • urządzenie do ćwiczeń górnych i dolnych z wykorzystaniem oporu, wykorzystywane do usprawniania poszczególnych grup mięśniowych w pracy koncentrycznej i ekscentrycznej
  • Urządzenie do treningu funkcjonalnego z oporem pneumatycznym w wersji wolnostojącej z podstawą
   • urządzenie do neurofizjologicznego usprawniania poszczególnych grup mięśniowych w urazach narządu ruchu
  • Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym
   • urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym, wykorzystywane w urazach i schorzeniach stawu skokowego górnego i dolnego oraz stawu śródstopia i palców w pracy ekscentrycznej i koncentrycznej

 

Agnieszka Malinowska, Kierownik Działu Kadr / Koordynator ds. Administracji

 

28.12.2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie wniosku pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

Wartość projektu wynosi: 886,773,20 zł,

kwota dofinansowania: 753.757,22 zł,

wkład własny: 133.015,98 zł.

 

 

pfron_s2012-11-28. Właśnie zakończyliśmy realizacje projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami” – obszar B – pn. Likwidacja barier architektonicznych – Dostosowanie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala ZOZ w Nidzicy do potrzeb osób niepełnosprawnych."

Dzięki jego realizacji w Oddziale Chirurgicznym naszego Szpitala wykonano modernizację istniejących węzłów sanitarnych i dodatkowo zaadoptowano nowe pomieszczenie na węzeł sanitarny wraz z salą pobytu, wymiano stolarkę drzwiową, przystosowano także korytarze dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej.

Projekt rozszerzono o dodatkowe przedsięwzięcia, dzięki czemu również oddział wewnętrzny ma dodatkową, wygodną, w pełni funkcjonalną łazienkę, a także wykonano remont łazienek w oddziale ginekologiczno-położniczym.

Ogólna wartość projektu zamknęła się kwotą ponad 120 tys. zł, przy czym wartość dofinansowania z PFRON wyniosła 52.100,00 zł, pozostałą kwotę ZOZ pokrył ze środków własnych.

ZOZ w Nidzicy od lat korzysta z projektów współfinanwowanych przez PFRON, dzięki czemu pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne stają się coraz bardzie funkcjonalne, a głównym celem tych przedsięwzięć jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości równego dostępu do tych usług.

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107

Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221

Po wykonaniu termomodernizacji głównych budynków tj. Szpital i Przychodnia – czas na pozostałe budynki Zespołu Opieki Zdrowotnej. Od 2010 r. prowadzone są prace modernizacyjne polegające na naprawie dachów i ociepleniu budynków magazynowych i administracyjnych.

logoUdział finansowy w tym przedsięwzięciu pochodzi od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
W 2011r. ZOZ otrzymał dotację na realizacje projektu MAŁA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107

Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221

Projekty

Program "Infrastruktura i Środowisko"

 

Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego  dla powiatu nidzickiego.

Wartość projektu: 456.178,33 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 372.813,65 PLN

W dniu 23 września 2009r. do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy dostarczono nowoczesny ambulans wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107

Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221


PFRON - program wyrównywania różnic między regionami

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

od lat prowadzi działania mające na celu wspieranie osób niepełnosprawnych.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dofinansowanie uzyskiwane w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami” pozwala realizować wiele planów, i tak:

  • Zakupiliśmy samochód transportowy służący do przewozu osób niepełnosprawnych, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie same dotrzeć do placówki na zabiegi rehabilitacyjne.

   • Wartość projektu 122.825 

    dofinansowanie z PFRON: 92.000 zł.

 • Likwidacja barier architektonicznych na terenie Przychodni Obwodowej w Nidzicy.

  • Wartość projektu 157.746,24 zł

   Dofinansowanie z PFRON: 112.500 zł

 • Likwidacja barier architektonicznych w budynku szpitala

  • Głównym przedsięwzięciem realizowanym w ramach tego projektu było przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

   • Wartość projektu 73.300,28 zł

    dofinansowanie z PFRON: 55.000 zł

 • Wyposażenie pracowni rehabilitacji i fizykoterapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w sprzęt rehabilitacyjny – program realizowany w latach 2006, 2007 oraz 2008

  • utworzono nowe stanowiska zabiegowe z zakresu medycyny fizykalnej i kinezyterapii,

  • doposażono gabinety rehabilitacji i fizykoterapii, dzięki czemu uzyskano poprawę jakości świadczonych usług,

  • utworzono stanowisko do terapii polem magnetycznym,

  • utworzenie stanowiska zabiegowego do terapii ciągłym ruchem biernym dla kończyny górnej,

  • utworzenie stanowiska zabiegowego do statycznej terapii uciskowej (urządzenie kompatybilne z wcześniej zakupionym aparatem do elektroterapii FIRING),

  • utworzenie w pracowni masażu leczniczego stanowiska do sekwencyjnego masażu uciskowego,

  • utworzenie stanowiska do laseroterapi i nowe stanowisko do światłolecznictwa za pomocą światła spolaryzowanego,

  • utworzenie stanowiska do ćwiczeń ogólnorozwojowych,

  • stanowisko do usprawniania do usprawniania narządu ruchu za pomocą ćwiczeń w odciążeniu i odciążeniu z oporem,

  • stanowisko do ćwiczeń kończyn dolnych z oporem,

  • stanowisko do światłolecznictwa wykorzystujące promieniowanie UV i IR.

  • utworzono nowe stanowiska zabiegowe,

   doposażono gabinety rehabilitacji i fizykoterapii oraz masażu, dzięki czemu uzyskano poprawę jakości świadczonych usług,

  • wymieniono wyeksploatowany technicznie sprzętu i zastąpiono go na urządzenia urządzenie o nowszej generacji.

   • Ogółem zakupiono sprzęt na kwotę: 204.974,98 zł

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107

Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221

Skip to content