Regionalny Program Operacyjny Warmia I Mazury Na Lata 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informatyzacja Zespołu opieki Zdrowotnej w Nidzicy

28.12.2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie wniosku pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

Wartość projektu wynosi: 923.637,32 zł,

kwota dofinansowania: 753.757,22 zł,

wkład własny: 133.015,98 zł.

15 maja zakończono I etap zadania "Dostawa sprzętu informatycznego i Budowa sieci" w ramach projektu pn. ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”

15 maja zakończono I etap zadania "Dostawa sprzętu informatycznego i Budowa sieci" w ramach projektu pn. ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

Przypomnijmy - usługi szpitale w ZOZ w Nidzicy zostały zinformatyzowane już w 2010 roku. Realizacja obecnego projektu związana jest z pełną informatyzacją pozostałych świadczeń realizowanych w ZOZ Nidzica.

14 czerwca zakończono zadanie nr 2 "DOSTAWA SYSTEMU ARCHIWIZACJI" w ramach projektu pn. ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”

14 czerwca zakończono zadanie nr 2 "DOSTAWA SYSTEMU ARCHIWIZACJI" w ramach projektu pn. ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

31 lipca zakończono zadanie nr 3 "Dostawa systemu diagnostycznego" w ramach projektu pn. ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”

31 lipca zakończono zadanie nr 3 "Dostawa systemu diagnostycznego" w ramach projektu pn. ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

31 października 2013r. zakończono kolejny etap projektu pn. “Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”

dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

31 grudnia 2013r. zakończono kolejny etap projektu pn. “Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”

dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

Dostawa systemu ambulatoryjnego, którym objęto:


31 marca 2014r. zakończono realizację projektu pn. “Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”


Realizacja projektu pn. ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013

wpłynęła na poprawę jakości udzielanych usług poprzez

Licznik rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych - stan na 30.09.2014r.: 286

Licznik powiadomień SMS: 2652

STATYSTYKA ODWIEDZIN STRONY INTERNETOWEJ ZOZ W NIDZICY


Statystyka na dzień 31.12.2014

Licznik rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych: 471

Licznik powiadomień SMS: 3781

Unikalnych użytkowników strony: 13 321

Odsłon strony: 58 203


STATYSTYKA ODWIEDZIN STRONY INTERNETOWEJ ZOZ W NIDZICY - PODSUMOWANIE 2014 r.


Statystyka na dzień 31.03.2015

Licznik rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych: 799

Unikalnych użytkowników strony: 4769

Odsłon strony: 19 795


STATYSTYKA ODWIEDZIN STRONY INTERNETOWEJ ZOZ W NIDZICY - PODSUMOWANIE - PODSUMOWANIE 1 KW. 2015 R.


Statystyka na dzień 30.06.2015

Licznik rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych: 1125

Unikalnych użytkowników strony: 4393

Odsłon strony: 17 065


STATYSTYKA ODWIEDZIN STRONY INTERNETOWEJ ZOZ W NIDZICY - PODSUMOWANIE - PODSUMOWANIE 2 KW. 2015 R.

Statystyka na dzień 30.09.2015

Licznik rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych: 1447

Unikalnych użytkowników strony: 4146

Odsłon strony: 15 721


STATYSTYKA ODWIEDZIN STRONY INTERNETOWEJ ZOZ W NIDZICY - PODSUMOWANIE - PODSUMOWANIE 3 KW. 2015 R.


Statystyka na dzień 31.12.2015

Licznik rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych: 1780

Unikalnych użytkowników strony: 16 030

Odsłon strony: 68 825


STATYSTYKA ODWIEDZIN STRONY INTERNETOWEJ ZOZ W NIDZICY - PODSUMOWANIE 2015 R.


Statystyka na dzień 30.03.2016

Licznik rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych: 394

Unikalnych użytkowników strony: 4 131

Odsłon strony: 16 835


STATYSTYKA ODWIEDZIN STRONY INTERNETOWEJ ZOZ W NIDZICY - PODSUMOWANIE - PODSUMOWANIE 1 KW. 2016 R.


Statystyka na dzień 30.06.2016

Licznik rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych: 404

Unikalnych użytkowników strony: 3 898

Odsłon strony: 13 937


STATYSTYKA ODWIEDZIN STRONY INTERNETOWEJ ZOZ W NIDZICY - PODSUMOWANIE - PODSUMOWANIE 2 KW. 2016 R.


Statystyka na dzień 30.09.2016

Licznik rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych: 335

Unikalnych użytkowników strony: 3 998

Odsłon strony: 14 482


STATYSTYKA ODWIEDZIN STRONY INTERNETOWEJ ZOZ W NIDZICY - PODSUMOWANIE - PODSUMOWANIE 3 KW. 2016 R.


Statystyka na dzień 31.12.2016

Licznik rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych: 289

Unikalnych użytkowników strony: 4 015

Odsłon strony: 15 670


STATYSTYKA ODWIEDZIN STRONY INTERNETOWEJ ZOZ W NIDZICY - PODSUMOWANIE - PODSUMOWANIE 4 KW. 2016 R.


Statystyka na dzień 31.03.2017

Licznik rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych: 304

Unikalnych użytkowników strony: 4 638

Odsłon strony: 19 995


STATYSTYKA ODWIEDZIN STRONY INTERNETOWEJ ZOZ W NIDZICY - PODSUMOWANIE - PODSUMOWANIE 1 KW. 2017 R.

» Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy