„Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do powstającego oddziału geriatrycznego i poradni gastroenterologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” – RPWM.09.01.01-28-0088/20”

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do powstającego oddziału geriatrycznego i poradni gastroenterologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” – RPWM.09.01.01-28-0088/20”

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych w szczególności dla osób starszych poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oddziału geriatrycznego oraz poradni gastroenterologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Planowane efekty:

Zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny pozwoli na wyposażenie dwóch nowych jednostek medycznych w obrębie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy: oddziału geriatrycznego oraz poradni gastroenterologicznej. W przypadku poradni gastroenterologicznej  badaniami przewiduje się objęcie pacjentów, u których istnieje podejrzenie chorób układu pokarmowego, kierowanych do poradni z powiatu nidzickiego, a także  z sąsiadujących powiatów, zwłaszcza z południowej części województwa. Do poradni kierowani będą również pacjenci po leczeniu szpitalnym. Ponadto przewiduje się badania profilaktyczne. W ramach projektu przewidziano tylko niezbędne wyposażenie oraz sprzęt medyczny wraz z oprogramowaniem informatycznym z zapewnieniem technologii TIK do wykonywania diagnostyki oraz świadczeń zabiegowych, w tym monitorowania stanu zdrowia pacjentów.

Oddział geriatryczny w lepszym stopniu pozwoli na zdiagnozowanie potrzeb, chorób i ustali sposób postępowania przy uwzględnieniu wielochorobowości, wielolekowości i mnogości schorzeń

Wskaźniki produktu:

  •  Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.
  • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1,00 szt.
  • Liczba zakupionego nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej – 173,00 szt.
  • Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 32 457 osób
  • Nakłady inwestycyjne na budowę/modernizację infrastruktury zdrowotnej – 1 997 509.45 zł        

wartość projektu: 2 266 174.01 zł
wkład Funduszy Europejskich: 1 807 273.59 zł

 

Skip to content