rejestracja internetowa  |  poczta zoz  

SmodCMS
aids.gov.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Aktualności

» więcej

Aktualności

1% podatku

30.04.2016
1% Podatku

Sam nic nie czyniłem dobrego
ani mniej ani więcej
to tylko anioł rozdawał
czasami przez moję ręce (...)
"Prośba" ks. Jana Twardowskiego

PRZEKAZUJĄC 1% SWOJEGO PODATKU
WSPIERASZ ZAKUP SPRZĘTU DLA NASZEGO SZPITALA

wystarczy że w swoim rozliczeniu podatkowym za rok 2015 wpiszesz
pełną nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy,
numer KRS: 0000223240
oraz równowartość 1% podatku należnego

Serdecznie dziękujemy za wsparcie w latach poprzednich
- prosimy o pomoc także w tym roku.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
oraz
Pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Bezpłatne warsztaty dla rodzin opiekujących się osoba przewlekle chorą w domu

28.04.2016

Warsztaty organizowane we współpracy z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym ZOZ w Nidzicy.

Zapisy na bezpłatne warsztaty pod numerem telefonu 89 625 05 04.

WYJAZD INTEGRACYJNY DO TEATRU DRAMATYCZNEGO W WARSZAWIE

25.04.2016

Więcej informacji na facebooku.

07.04.2016

24.03.2016
Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy

Dzięki dotacji Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy z wpłat 1% podatku z ubiegłego roku – ZOZ zakupił Diatermię elektrochirurgiczną.

Sprzęt jest wykorzystywany w pracowni endoskopii w celu usuwania zmian przedrakowych – czyli polipów, nazywanych też gruczolakami. Łatwo je usunąć zanim przekształcą się w zmiany nowotworowe.


Zachęcamy Państwa do przekazywania 1% podatku na nasze Stowarzyszenie również w tym roku – wszystkie środki przeznaczamy na zakup sprzętu medycznego ratującego życie.


Diatermia elektrochirurgiczna

Audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością

21.03.2016

1 marca 2016r. odbył się audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2009, który przeprowadziła zewnętrzna jednostka certyfikująca.


Osiągnęliśmy bardzo dobrą ocenę i utrzymaliśmy Certyfikat SZJ na kolejny rok. Audytorzy podkreślili, że ZOZ Nidzica wyróżnia się bardzo dobrym system organizacyjno-zarządczym.

Podczas auditu zwrócono też uwagę na bardzo dużo pozytywnych zmian i rozwój jednostki, jaki nastąpił w ciągu ostatnich lat.

Stwierdzono, że mamy solidne postawy w podjęciu wyzwania i przejścia w kolejnym roku na nową normę PN-EN ISO 9001:2015, w ramach której postępowanie skupia się bardziej na identyfikacji ryzyk.OSOZ

19.01.2016

REJESTRACJA W OSOZ

(Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia)

www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms


 1. W związku z procesem informatyzacji, informujemy o możliwości założenia przez pacjenta indywidualnego konta w serwisie OSOZ przy wykorzystywaniu Kart Zdrowia Pacjenta.
 2. Karty można odbierać w Punkcie Informacyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
 3. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się w załączonej broszurze do Karty lub na stronie internetowej www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms
 4. Po aktywacji konta na stronie OSOZ.pl i nadaniu numeru PIN, Kartę należy przedstawiać podczas rejestracji oraz przy zgłaszaniu się do udzielania świadczeń zdrowotnych.

  1. Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych ZOZ w Nidzicy

18.01.2016

OGŁASZA KONKURS OFERT

 1. NA OBJĘCIE KIEROWNICTWA w:
  • IZBIE PRZYJĘĆ
  • NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
 2. NA OBJĘCIE KOORDYNACJI w:
  • ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
 3. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
  • choroby wewnętrzne, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna, pediatria, neonatologia, ratownictwo medyczne, opieka długoterminowa, anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia, alergologia, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, preluksacja, rehabilitacja, psychiatria, psychologia, diagnostyka obrazowa, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, medycyna rodzinna, neurologia, dermatologia, transport sanitarny, diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna, farmacja
 4. NA OBJĘCIE KIEROWNICTWA i KOORDYNACJI w DZIALE POMOCY DORAŹNEJ

dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zawodach: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny/kierowca, diagnosta laboratoryjny, magister / technik farmacji, technik / magister rehabilitacji/fizjoterapii, opiekun medyczny.

Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się u Udzielającego Zamówienia.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych, tel. 89 625 05 14, fax 89 625 05 59 e:mail: szpital@zoz.nidzica.pl
Rozpoczęcie świadczenie usług:

 • od 1 MARCA 2016r. – w zakresie ogłoszonym w pkt I, II, III
 • od 1 KWIETNIA 2016r. – w zakresie ogłoszonym w pkt IV

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 12.02.2016r. do godz. 11:00 w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”. Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica lub na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 12.02.2016r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej ZOZ, przy ul. Mickiewicza 23.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych w szczegółowym opisie warunków konkursu. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również przesunięcia terminu składania ofert.


Nidzica, 18.01.2016r.

Anna Osłowska

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w NidzicyUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)