Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Laboratorium: 89 625 05 40 Kierownik: 89 625 05 57 Kierownik: mgr Bożena Sarnecka specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej Lokalizacja: budynek szpitala, parter

Pobieranie materiału do badań

Punkt pobrań czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 900.

W dni świąteczne oraz w dni robocze po godzinie 900 materiał do badań pobierany jest w Izbie Przyjęć po wcześniejszej rejestracji w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

Wykonywane badania:

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania z zakresu:

 • analityki ogólnej
 • biochemii klinicznej
 • hematologii
 • koagulologii (badanie układu krzepnięcia krwi)
 • immunologii
 • serologii grup krwi

Wszystkie badania laboratoryjne można wykonać odpłatnie na życzenie pacjenta (bez skierowania od lekarza) według obowiązującego cennika.

Pacjent otrzymuje wyniki w dniu pobrania materiału do badania.

Diagności laboratoryjni chętnie służą pomocą przy wyborze badań.

Jakość świadczonych usług:

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej dba o wysoką jakość świadczonych usług poprzez:

 • udział w ogólnopolskich programach kontroli jakości badań
 • codzienną kontrolę jakości badań
 • pracę wyłącznie na certyfikowanych odczynnikach
 • prowadzoną systematycznie kontrolę aparatury badawczej
 • autoryzację wyników badań przez diagnostę laboratoryjnego

Pracownicy:

kadra Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej to pracownicy z dużym doświadczeniem, dbający o jakość świadczonych usług i stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe.

Certyfikaty

[SLGF id=3978]
Skip to content