Dział fizjoterapii

Poradnia rehabilitacyjna: 89 625 61 34

Dział fizjoterapii: 89 625 84 86

W poradni rehabilitacyjnej świadczeń udziela: lek. med. Ksenia Jurczak

Kierownik działu fizjoterapii: mgr Maciej Uciński

specjalista II stopnia rehabilitacji ruchowej

Lokalizacja: ul. Traugutta 13 (budynek Przychodni Obwodowej, parter)

W skład Działu wchodzą trzy pracownie:

 • fizykoterapii,
 • kinezyterapii,
 • masażu.

Kadra Działu Fizjoterapii ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach, sympozjach, kongresach i szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Reha Plus.


Pracownia Fizykoterapii

 

Realizujemy zabiegi na 9 stanowiskach zabiegowych z zakresu:

 • elektroterapii – prądy diadynamiczne, prąd galwaniczny, zabiegi jonoforezy, prądy Träberta, prądy Kotza, TENS, prąd faradyczny, prądy niskiej częstotliwości, stymulacja niską częstotliwością, czteropolowy prąd niskiej częstotliwości-Nemeca, prądy interferencyjne, tonoliza, stymulacja impulsami trójkątnymi i prostokątnymi
 • terapia podciśnieniowa
 • terapia podciśnieniowa skojarzona z zabiegami z zakresu elektroterapii
 • terapia polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości
 • laser biostymulacyjny ze skanerem o mocy 1000mW (automatycznie wyznaczana dawka promieniowania w zależności od wielkości pola oraz odległości powierzchni poddanej zabiegowi)
 • laser z sondą punktową i skanerem
 • zabiegi krioterapii (leczenie parami ciekłego azotu)
 • światłolecznictwo – IR, UV, IR+UV, światło białe spolaryzowane.
[SLGF id=3934]

Pracownia Kinezyterapii

 

W trzech dobrze wyposażonych salach prowadzimy usprawnianie pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu w oparciu o neurofizjologiczne metody usprawniania ćwiczenia, reedukacji nerwowo-mięśniowej, oraz wykorzystując ćwiczenia z systematyki ćwiczeń leczniczych.

Realizujemy:
 
 • trakcję odcinka szyjnego poprzez kość potyliczną,
 • trakcję odcinka lędźwiowego,
 • leczenie ruchem ciągłym biernym z wykorzystaniem szyn elektrycznych w dysfunkcji w obrębie kończyny górnej i dolnej,
 • ćwiczenia w podwieszeniu eliminujące kompresję w stawach,
 • trening na ergometrze eliptycznym,
 • trening na ergometrach rowerowych w pozycji siedzącej i półsiedzącej,
 • gimnastyka korekcyjna w wadach postawy,
 • realizację wizyt domowych.

 [SLGF id=3937]


Pracownia masażu

 

Wykonywane zabiegi w pracowni to:

 • masaż klasyczny ręczny,
 • masaż mechaniczny,
 • masaż uciskowy sekwencyjny.
Skip to content