Dział pomocy doraźnej

Telefon alarmowy stacjonarny: 999

Telefon alarmowy komórkowy: 112

Kierownik: Dominik Zieliński
licencjat ratownictwa medycznego
magister Zdrowia publicznego specjal. Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe

Ratownik Koordynujący Działem Pomocy Doraźnej: Paweł Szulc
licencjat ratownictwa medycznego
Studia podyplomowe Zarządzanie kryzysowe

Dział Pomocy Doraźnej realizuje zadania z zakresu Medycyny Ratunkowej przez dwa Podstawowy Zespoły Ratownictwa Medycznego, stanowiące część Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce. .

Zespoły Wyjazdowe udzielają pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, ofiarom wypadków komunikacyjnych, czy innych zdarzeń nagłych.

Wyposażeni jesteśmy w bardzo nowoczesny sprzęt ratujący życie i zdrowie pacjentów, obsługiwany przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.


Skip to content