Stowarzyszenie przyjaciół szpitala

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy 
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23 
tel. 89 625 05 14 fax 89 625 05 59 

Numer konta: 80 8834 0009 2001 0002 8307 0001
Bank Spółdzielczy w Nidzicy

sps_logo

DATA POWSTANIA: 19 PAŹDZIERNIK 2004r.

Numer wpisu do KRS: 0000223240 
Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Piotr Łukaszuk
Skarbnik – Małgorzata Libera–Urniaż
Sekretarz – Agnieszka Malinowska
Członek – Fabian Bukowski
Członek – Tadeusz Mazurek

Komisja rewizyjna:
Bartosz Fabijaniak 
Stanisław Idec
Alina Morzyc

Z radością informujemy, że dzięki aktywnej działalności, Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Dlatego też zwracamy się do LUDZI WIELKICH SERC
z ogromną prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego od osób fizycznych
dla naszego Stowarzyszenia.

Otrzymane środki Stowarzyszenie przeznaczy na działalność statutową. Duży nacisk pragniemy położyć na doposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny, dzięki któremu zwiększy się jakość świadczonych usług.

Za uzyskane wsparcie serdecznie dziękujemy 
Członkowie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szpitala w Nidzicy

Skip to content