Izba przyjęć

Izba przyjęć

Telefon stacjonarny: 89 625 05 18

Telefon alarmowy komórkowy: 570 002 949

Pielęgniarka nadzorująca: Teresa Wesołowska

Izba Przyjęć jest miejscem pierwszego kontaktu ze szpitalem.

Jest czynna całą dobę. Pacjent zgłaszający się do szpitala powinien zabrać ze sobą:

W pokoju badań lekarz podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta do szpitala, lub udziela porady na miejscu z ustalonym sposobem terapii w trybie ambulatoryjnym. Osoby towarzyszące, na życzenie pacjenta mogą być obecne przy badaniu, lub poczekać na zewnątrz – w poczekalni z dostępnym automatem z napojami.
Nasz personel zawsze służy radą i pomocą osobom zgłaszającym się do szpitala.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą medyczną, dzięki czemu nasza Izba Przyjęć realizje także świadczenia doraźne – ratujące życie będące w kompetencji SOR. Po ustabilizowaniu pacjenta w stanie ciężkim, pacjent jest kierowany do oddziałów naszego szpitala lub transportowany do zewnętrznych ośrodków specjalistycznych.

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<


Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

+