Chorób wewnętrznych

Chorób wewnętrznych

Kierownik: dr n. med.Leszek Cichowski
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiologii Pielęgniarka koordynująca: mgr Anna Wenta

Oddział Wewnętrzny liczy 32 łóżka, z czego 2 łóżka znajdują się w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i 1 w Sali Intensywnego Nadzoru Medycznego. Wyposażony jest w wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny podczas hospitalizacji oraz w stanach zagrożenia życia. Działamy na zasadzie stałego ostrego dyżuru, a także przyjmujemy pacjentów planowo, w celu obserwacji i przeprowadzania diagnostyki. Leczone są u nas choroby serca, płuc, nerek, metaboliczne itd. Wykonujemy m.in.: diagnostykę utraty masy ciała, diagnostykę niedokrwistości i stanów gorączkowych oraz testy wysiłkowe, Holtery EKG i RR dla pacjentów szpitalnych oraz ambulatoryjnych. Posiadamy wykwalifikowany międzynarodowy personel, który zapewnia miłą i kompetentną obsługę. Oferujemy pełen zakres procedur internistycznych zakontraktowanych z NFZ ze szczególnym uwzględnieniem: diagnostyki endoskopowej górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, nowoczesnego leczenia cukrzycy z edukacją pacjentów w zakresie diety, obsługi wstrzykiwaczy insulinowych i glukometrów, leczenia chorób układu oddechowego zgodnie z najnowszymi standardami (spirometria, podawanie leków w pompach infuzyjnych i w nebulizacji). Ponadto wykonujemy biopsję szpiku, opłucnej i otrzewnej. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych. Priorytetową wartością naszego personelu jest ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia każdego człowieka. Kadra Oddziału Wewnętrznego swą codzienną pracą sprawia, że ZOZ w Nidzicy jest nowoczesną placówką medyczną.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Kierownik: 89 625 05 06

Dyżurka lekarska: 89 625 05 21

Dyżurka pielęgniarska: 89 625 05 16

sala chorych nr 214: 89 625 47 75

sala chorych nr 215: 89 625 45 47

sala chorych nr 218: 89 625 81 40

sala chorych nr 219: 89 625 43 01

sala chorych nr 226: 89 625 81 41

sala chorych nr 227: 89 625 48 35

sala chorych nr 228: 89 625 48 83

sala chorych nr 229: 89 625 81 42


Ministerstwo Zdrowia

Oddział Wewnętrzny Szpitala ZOZ w Nidzicy realizuje program zdrowotny pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w zakresie zadania: zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015 W ramach realizacji ww. programu dokonano ZAKUPU ZESTAWU SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZNACZONEGO DLA ODDZIAŁÓW WEWNĘTRZNYCH obejmującego elektrokardiograf, pulsoksymetr oraz zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego dofinansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
Wartość zakupu: 22.050,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków Ministra Zdrowia: 17.835,24 zł

Jest to drugi zestaw sprzętu do diagnostyki kardiologicznej jaki zakupiono w ramach tego projektu. Pierwszy zakupiono pod koniec 2014r., i obejmował również zakup elektrokardiografu, pulsoksymetru oraz zestawu do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego dofinansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia za kwotę, 15.250,00 zł, przy dofinansowaniu Ministra Zdrowia w kwocie: 13.030,85 zł

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

„Wielkie Serce” dla Pani Anny Wenta – Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Wewnętrznego

Centrale monitorujące i kardiomonitory dla Oddziału Wewnętrznego

W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w listopadzie br. Oddział Wewnętrzny naszego szpitala został wyposażony w 6 nowoczesnych kardiomonitorów oraz 2 centrale monitorujące.
Instalacja systemu pozwala personelowi medycznemu na stały monitoring funkcji życiowych pacjentów tj.
  • EKG (elektrokardiografia) – umożliwia monitorowanie pracy serca i rozpoznanie ewentualnych chorób. Jest to możliwe dzięki rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego oraz interpretacji otrzymanych na podstawie badania wyników. Obraz badanych czynności jest widoczny w postaci krzywej EKG na monitorze urządzenia.
  • RR (częstość oddechów) – pozwala na kontrolowanie ilości oddechów na minutę. Kardiomonitor pozyskuje takie dane z pomiarów EKG bądź modułu kapnografii (CO2). Urządzenia sygnalizują wystąpienie bezdechu (APNEA).
  • HR (tętno) – funkcja umożliwiająca monitorowanie ilości uderzeń serca na minutę. Sprzęt pozyskuje informacje z pomiarów EKG, SpO2, NIBP.
  • SpO2 (saturacja) – pozwala na śledzenie poziomu wysycenia hemoglobiny tlenem. Odchylenia od normy sygnalizować mogą problemy układu oddechowego, np. niewydolność oddechową, czy niedotlenie.
  • NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi) – funkcja dedykowana jest do pomiar ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego. Urządzenia są zaopatrzone w funkcje pozwalającą na pomiar ręczny bądź automatyczny.
To duże ułatwienie pracy dla naszego personelu, ale przede wszystkim to poprawa bezpieczeństwa i jakości świadczeń dla Naszych Pacjentów.
Wartość zakupu 132.499,32 zł, kwota dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia 111.299,43 zł

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<


Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

+