Chorób wewnętrznych

Chorób wewnętrznych

Oddział wewnętrzny – telefony

Oddział wewnętrzny – telefony

Kierownik: 89 625 05 15

Dyżurka lekarska: 89 625 05 32

Dyżurka pielęgniarska: 89 625 05 54

Sala chorych nr 112: 89 625 61 56

Sala chorych nr 113: 89 625 66 79

Sala chorych nr 114: 89 625 34 09

Sala chorych nr 115: 89 625 44 08

Sala chorych nr 116: 89 625 45 01

Sala chorych nr 120: 89 625 26 31

Kierownik: dr n. med. Leszek Cichowski
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiologii

Pielęgniarka koordynująca: mgr Anna Wenta

Oddział Wewnętrzy liczy 32 łóżka, z czego 2 łóżka znajdują się w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i 1 w Sali Intensywnego Nadzoru Medycznego. Wyposażony jest w wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny podczas hospitalizacji oraz w stanach zagrożenia życia.

Działamy na zasadzie stałego ostrego dyżuru, a także przyjmujemy pacjentów planowo, w celu obserwacji i przeprowadzania diagnostyki. Leczone są u nas choroby serca, płuc, nerek, metaboliczne itd.

Wykonujemy m.in.: diagnostykę utraty masy ciała, diagnostykę niedokrwistości i stanów gorączkowych oraz testy wysiłkowe, Holtery EKG i RR dla pacjentów szpitalnych oraz ambulatoryjnych. Posiadamy wykwalifikowany międzynarodowy personel, który zapewnia miłą i kompetentną obsługę.

Oferujemy pełen zakres procedur internistycznych zakontraktowanych z NFZ ze szczególnym uwzględnieniem: diagnostyki endoskopowej górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, nowoczesnego leczenia cukrzycy z edukacją pacjentów w zakresie diety, obsługi wstrzykiwiaczy insulinowych i glukometrów, leczenia chorób układu oddechowego zgodnie z najnowszymi standardami (spirometria, podawanie leków w pompach infuzyjnych i w nebulizacji). Ponadto wykonujemy biopsję szpiku, opłucnej i otrzewnej. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Priorytetową wartością naszego personelu jest ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia każdego człowieka. Kadra Oddziału Wewnętrznego swą codzienną pracą sprawia, że ZOZ w Nidzicy jest nowoczesną placówką medyczną.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Ministerstwo Zdrowia

Oddział Wewnętrzny Szpitala ZOZ w Nidzicy realizuje program zdrowotny pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w zakresie zadania: zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015

W ramach realizacji ww. programu dokonano ZAKUPU ZESTAWU SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZNACZONEGO DLA ODDZIAŁÓW WEWNĘTRZNYCH obejmującego elektrokardiograf, pulsoksymetr oraz zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego dofinansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
Wartość zakupu: 22.050,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków Ministra Zdrowia: 17.835,24 zł

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 152

Jest to drugi zestaw sprzętu do diagnostyki kardiologicznej jaki zakupiono w ramach tego projektu. Pierwszy zakupiono pod koniec 2014r., i obejmował również zakup elektrokardiografu, pulsoksymetru oraz zestawu do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego dofinansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia za kwotę, 15.250,00 zł, przy dofinansowaniu Ministra Zdrowia w kwocie: 13.030,85 zł

 

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<

Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

ZAKAZ ODWIEDZIN! >> kliknij tutaj <<

UWAGA - ODWOŁUJEMY PLANOWE HOSPITALIZACJE I WIZYTY W PORADNIACH >> kliknij tutaj <<

+