SZANOWNI PACJENCI

Informujemy, że rejestracja odbywa się w Punkcie Informacyjnym
(budynek Szpitala - parter), ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica
tel. 89 625 05 00
Punkt Informacyjny czynny w godz.: 7:00 - 19:00 (od poniedziałku do piątku)
07:25 - 15:00 (soboty)
Rejestracja czynna w godz. 7:00 - 18:00 (od poniedziałku do piątku)
07:25 - 14:00 (soboty)

AOS – przydatne informacje

  • Każda wizyta w poradniach specjalistycznych wymaga wcześniejszej rejestracji.
  • Nie ma możliwości przyjęcia pacjenta bez rejestracji (w takim przypadku nie będzie możliwości dostępu do dokumentacji medycznej Pacjenta, wypisania recepty, skierowania).
  • Należy również wziąć pod uwagę możliwy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, skierowania pilne są realizowane w ciągu siedmiu dni – jeśli w tym czasie jest lekarz danej specjalizacji.
  • Każdorazowa wizyta, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga ponownego skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Pacjenci którzy nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie w poradni lub zrezygnują z porady zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania pracownika rejestracji o zaistniałej sytuacji.
  • W związku z pojawiającymi się wśród pacjentów wątpliwościami, informujemy, że w Poradni Chirurgicznej obowiązuje kolejność wg podawanych pacjentom podczas rejestracji godzin. Ponieważ jest to poradnia „urazowa”, mogą wystąpić opóźnienia bądź w wyjątkowych sytuacjach mogą być przyjmowani pacjenci poza kolejnością – w przypadkach nagłych (konieczność zaopatrzenia ran, złamań itp.). Pacjenci skierowani na RTG, po wykonanym badaniu wchodzą bez kolejki.

Skip to content