Oddział Geriatryczny

Geriatria – telefony

Geriatria – telefony

Dyżurka pielęgniarska: 89 625 05 08

To historyczna chwila dla nidzickiego szpitala. 15 listopada w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy oficjalnie otworzono pierwszy w województwie oddział geriatryczny.

Na oddziale jest 28 miejsc. Pacjenci mają do dyspozycji dwuosobowe sale z własnymi łazienkami. Są tez dwie izolatki, pokoje lekarskie, gabinety zabiegowe i sala fizjoterapii. Pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób ze schorzeniami wieku podeszłego.

Trochę historii
Anna Osłowska, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, od lat walczyła o rozbudowę szpitala. Warunki w ,,starej” części z biegiem lat uległy pogorszeniu i stały się nieprzystosowane do zmieniającej się rzeczywistości. — Zbieraliśmy środki, przekonywaliśmy radnych o celowości tej inwestycji. Potrzebowaliśmy lepszych warunków dla pacjentów, a także nowocześniejszego sprzętu do diagnostyki. Oczywiście wszyscy to rozumieli. Ale barierą były pieniądze. Na szczęście kilkuletnie tworzenie koncepcji przyniosło pozytywny efekt. Uzyskaliśmy poręczenie kredytu od powiatu i gmin, stworzyliśmy dokumentację i rozpoczęliśmy budowę. Cały proces trwał dwa lata, nowy budynek udało się postawić w rok. Było to efektem wieloletnich przygotowań — mówi Anna Osłowska. Tak oto, zgodnie z założeniami, powstał pierwszy w województwie oddział geriatryczny, który docelowo ma służyć osobom ze schorzeniami wieku podeszłego oraz niesamodzielnym.
Budowa nowego oddziału to koszt niespełna 20 mln zł (w tym ok. 4 mln zł dofinansowania z UE). — Zgodnie z koncepcją najpierw miał zostać wybudowany nowy oddział, a później zamierzaliśmy startować w konkursach, by pozyskać wyposażenie. W pierwszej kolejności, z własnych środków, zakupiliśmy łóżka. Sale są 2-osobowe, z oddzielnymi łazienkami, mamy dużo przestrzeni, wszystko jest nowe, czyste, świeże. W związku z powstaniem szpitala tymczasowego w Nidzicy zaczęły płynąć do nas materiały i sprzęt z Agencji Rezerw Materiałowych na jego organizację. Środki pozwoliły wyposażać budynek w nowoczesny sprzęt do diagnostyki. Otrzymaliśmy respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, USG, wyposażenie dla personelu. Historyczną chwilą był zakup tomografu komputerowego, a później rezonansu magnetycznego — mówi Anna Osłowska.

Zachowajmy godność przemijania
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy nowe rzeczy dzieją się regularnie. Głównym celem jest zagwarantowanie wszystkim leczonym pacjentom w szpitalu w Nidzicy godnych warunków. — Przełamujemy kryterium biedy i wykluczenia, musimy stawiać czoła różnym barierom, również na terenie naszego województwa. W pewnym momencie byliśmy skazani na niebyt, nie pojawialiśmy się w różnych dokumentach transformacji czy rozwoju. W nich pojawiały się tylko duże szpitale. I to trzeba przełamywać: wnioskować, pisać, uzasadniać, przełamywać mentalność — zaznacza Anna Osłowska. Dzięki uporowi i ciężkiej pracy udało się dokonać skoku cywilizacyjnego i diagnostycznego. Mieszkańcy mają lepszą opiekę, a zasięg szpitala jest ponadlokalny. — Wszystkie programy rozwojowe NFZ układa pod kątem posiadanych środków. A my dzięki wykonanej przez nas pracy pomału wychodzimy z tego skazania na niebyt. Trzeba jednak pamiętać, że jesteśmy w procesie ciągłej zmiany. Taką zmianę przechodzi nasz kraj, Europa, świat. To zmiana covidova i pocovidowa, która wymaga od nas skupienia i prowadzi do napięcia. W tym czasie prowadzimy różne projekty, które przygotowywaliśmy jeszcze przed epidemią. I to też trzeba zrozumieć i komunikować się — dodaje dyrektor szpitala.
I tak, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy otwiera pierwszy oddział geriatrii w województwie warmińsko-mazurskim. Budynek ma powierzchnię około 3 tys. m2. — Był to ogromny wyczyn logistyczny i organizacyjny. A dzięki temu, że się udało, można myśleć o kolejnym budynku i zagwarantowaniu wszystkim leczonym w Nidzicy pacjentom godnych warunków. Nie kierujmy się kryterium biedy - jest biednie to niech pacjenci mają biednie. Jesteśmy przykładem, że się da, że można coś zrobić i warto to robić, i tą aktywnością chcemy zarażać innych. Oczywiście to zasługa wielu osób - i dziękuję wszystkim, którzy się starali — podkreśla Anna Osłowska.

Jak zaznacza dyrektor ZOZ nie wszyscy uważali, że akurat geriatria jest sygnałem do rozwoju. — Ale mamy starzejące się społeczeństwo i my chcemy zapobiegać wykluczeniu. Część osób uważała, że opieka nad osobami starszymi może odbywać się w starej części szpitala, bez odpowiednich warunków. Ale leczenie długoterminowe też potrzebuje warunków, nie można tkwić w mentalności, że jak ktoś jest stary ma przebywać w starym szpitalu. Przekształcenie naszej działalności w długoterminową, zgodnie z trendami demograficznymi też wymaga inwestycji. Bardzo ważne jest zachowanie godności starzenia się, odchodzenia, godności przemijania. Musimy pamiętać o tym, że najważniejszy jest pacjent i jakość świadczonej usługi — zaznacza Anna Osłowska.

Skip to content