Tu otrzymasz pomoc w nocy i święta od 1 marca 2011 r.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:

świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna udzielane poza godzinami pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń POZ, w szczególności:

  • w dni wolne od pracy i w święta,
  • w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym.

(art. 5, pkt. 17a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [z późn. zm.])

Skip to content