Nie daj się cukrzycy, nie daj się samotności

Nie daj się cukrzycy, nie daj się samotności

to projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy w ramach Programu Działaj Lokalnie VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Nidzickim Funduszem Lokalnym:

  • Działaj Lokalnie
  • Fundusz Lokalny

Celem akcji jest wykrycie osób zagrożonych zachorowaniem na cukrzycę, zwiększenie świadomości badanej społeczności na temat wpływu czynników ryzyka (cukrzyca w wywiadzie rodzinnym, otyłość, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie tętnicze) Akcja będzie polegała na:

  • bezpłatnym pobieraniu krwi włośniczkowej na oznaczaniu poziomu glikemii na czczo
  • pomiarach ciśnienia tętniczego
  • udzielaniu indywidualnych porad odnośnie odżywiania, samokontroli masy ciała, kontroli ciśnienia tętniczego
  • przekazaniu materiałów informacyjnych
  • wyliczeniu współczynnika masy ciała BMI

U osób, u których zostaną stwierdzone podwyższone poziomy glikemii, podwyższony poziom cholesterolu, podwyższone ciśnienie krwi lub wysoki wskaźnik BMI zostaną skierowane za pośrednictwem lekarzy rodzinnych do poradni diabetologicznej w ZOZ Nidzica w celu wykluczenia zachorowania na cukrzycę.

Spotkania organizowane w ramach akcji będą miały też na celu integrację osób starszych, schorowanych, co przełoży się na zniwelowanie poczucia osamotnienia w dotykających ich problemie. Edukacja zdrowotna pomoże tez otworzyć się na problemy i potrzeby innych, oraz wymianę doświadczeń.

więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 89 625 05 35, 89 625 05 00

Nie daj się cukrzycy

Skip to content