Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala: bezpłatne badania poziomu cukru

W dniu 13 października udział w badaniach wzięło 150 osób. U około 10% przebadanych poziom cukru znacznie przekraczał normę – tym uczestnikom przekazano informacje o konieczności zgłoszenia się do lekarza rodzinnego lub poradni diabetologicznej, w celu sprawdzenia i dalszego monitorowania poziomu glukozy. Wszystkich też zaproszono na powtórne badania 14 listopada.

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<


Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

+