Ogłoszenie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zleci wycinkę i wykarczowanie drzew rosnących na terenie posesji Szpitala, oraz usunięcie skarp, na których rosną te drzewa.

Oferty należy składać w Sekretariacie ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23 do dnia 27.01.2012 r.

Wybór oferty na wykonanie zlecenia nastąpi w dniu 30.01.2012 r. Jako wynagrodzenie z tytułu wykonania zlecenia Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pozyskane ze ścinki drzew drewno.

Wszelkie zapytania kierować pod nr telefonu; 89-625-05-51, kom. 600 943 659.

Skip to content