Sytuacja szpitala cały czas się poprawia

Widmo zamknięcia Szpitala krążyło nad naszym miastem wielokrotnie. Sięgając wspomnieniami 10 lat wstecz do artykułu „Na długach można zarobić”, kiedy to nad szpitalem wisiało widmo likwidacji szpitala z powodu 2 mln zadłużenia było jedynie zapowiedzią dalszego popychania ZOZ-u w coraz większa przepaść finansową.

W ciągu dwóch kolejnych lat zadłużenie szpitala wzrosło już ponad 8 mln zł. Jednostka nie posiadała płynności finansowej, wierzyciele dochodzili swych roszczeń na drodze sądowej i komorniczej. Wśród załogi szpitala – niepokój, protesty z powodu opóźnień w wypłacie wynagrodzeń. W grudniu 2004 nikt nie chciał już podjąć się wyzwania ratowania naszego szpitala, wydawało się, że decyzja o jego likwidacji jest przesądzona …

Otatnia próba reanimacji

Ówczesne władze powiatu podjęły ostatnią próbę ratowania szpitala. Powołano nowego Dyrektora (Anna Osłowska, pełniąca do dziś tą funkcję), który przedstawił plan naprawczy. Główne cele nowej Pani Dyrektor to: osiągnięcie płynności finansowej, bilansowanie bieżącej działalności, działania oszczędnościowe, restrukturyzacyjne, ale także i inwestycyjne. Ale jak nagle osiągnąć to wszystko, gdy wierzyciele stoją pod drzwiami? Nikt chyba do końca nie wierzył, że to może się udać …

Nadzieja pomaga iść naprzód; wytrwałość – stać, a odwaga – wracać. Władysław Grzeszczyk

Dzięki odwadze, wytrwałości i nadziei całego zespołu oraz władz samorządowych już w pierwszym roku udało się osiągnąć podstawowe warunki dla istnienia i rozwoju Szpitala w Nidzicy. Na początku nie było łatwo, niemal codziennie trzeba podejmować „salomonowe decyzje”.

Pierwsze podjęte działania to ugody z wierzycielami, osiągnięcie płynności finansowej, redukcja kosztów skutkująca bilansowaniem działalności, rezygnacja z obsługi pogotowia przez firmę zewnętrzną, przystąpienie do programu restrukturyzacji niwelującego negatywne skutki „ustawy 203”.

Na przestrzeni kolejnych lat, dzięki stabilizacji finansowej, możliwa stała się realizacja szeregu inwestycji, rozwoju działalności i poprawy jakości udzielanych usług. Najważniejsze z nich, to:

  • odbudowa bazy pogotowia (zakup 2 nowoczesnych karetek) i utrzymanie kontraktu
  • uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością
  • termomodernizacja budynków szpitala i przychodni
  • sukcesywna poprawa pozostałej infrastruktury ZOZ
  • dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • informatyzacja usług medycznych
  • nowe usługi m.in. z zakresu laparoskopii, wideogastroskopii i wideokolonoskopii, diagnostyki kardiologicznej
  • utrzymanie tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku”
  • odznaczenie tytułem „Szpital Przyjazny Kombatantom”

W realizacji inwestycji ZOZ korzystał z dofinansowania Unii Europejskiej, PFRON, WFOŚiGW, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy. Jednak najważniejsze to oprócz wsparcia finansowego, przede wszystkim dobra współpraca z władzami samorządowymi. Dzięki temu w roku 2011 z dumą obchodziliśmy 140-lecie otwarcia szpitala i 100-lecia otwarcia głównego gmachu budynku szpitala.

Szpital dziś

Dziś ZOZ posiada stabilizację finansową, na bieżąco obsługuje dawne zadłużenia, z którego na koniec 2011 roku pozostało niecałe 600 tys.

Mamy wiele marzeń i planów związanych z naszym szpitalem, ale obecnie najważniejsze przedsięwzięcie, to remont Bloku Operacyjnego – który jest gwarancją utrzymania statusu Szpitala powiatowego. O pomoc w realizacji tego zadania prosimy wszystkie instytucje oraz całą społeczność.

Ostatnie 10-lecia naszego szpitala jest dowodem, że na długach nie można zarabiać!
Bo w jakim miejscu bylibyśmy dzisiaj, gdybyśmy nie musieli spłacać tych 8 mln?

artykuł „Na długach można zarobić”, Gazeta Nidzicka, wydanie 4-10 lipca 2002r.

 

Skip to content