Audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością

13 marca 2012r. odbył się audit nadzoru systemu zarządzania jakością. Data 13-go wcale nie okazała się dla nas pechowa, ponieważ niezależna akredytowana jednostka certyfikującafirma TÜV NORD oceniła pozytywnie wszystkie kontrolowane obszary naszego zakładu.

Szczególnie wyróżniono działania w zakresie infrastruktury, ratownictwa medycznego oraz system zarządczy. Gratulujemy wszystkim naszym pracownikom i Dziękujemy za codzienne zaangażowanie na rzecz poprawy i doskonalenia SZJ.

Zdjęcia ze spotkania zamykającego kierowników ZOZ z audytorami

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<


Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

+