PILNIE ZATRUDNIMY LEKARZY

Zatrudnimy lekarzy ze specjalizacją lub chcących sie specjalizować w dziedzinie: choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia. Zapewniamy b. dobre warunki finansowe, możliwosc kształcenia i rozwoju zawodowego (udzielamy płatnych urlopów szkoleniowych).

Oferujemy także możliwość:

  • samorealizacji na stanowisku pracy,
  • objecie stanowiska kierowniczego.

Potrzebujemy do pracy również

  • lekarza wykonującego badania USG (harmonogram pracy dowolny),
  • lekarzy na dyżury w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego
  • lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.
+
Skip to content