Wojewódzka Kampania Antytytoniowa

Kampania Antytytoniowa

Kampania AntytytoniowaJesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego” – to kampania wojewódzka, która rozpoczęła się 12 kwietnia 2012 r. i będzie trwać do marca 2013 r.

Celem kampanii jest ochrona zdrowia mieszkańców naszego województwa przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego, między innymi przez przypominanie wszystkim zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r, Nr 10, poz. 55 z późn. zm.). Kampania realizowana będzie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. warmińsko-mazurskiego wzmacnia działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę mieszkańców naszego regionu na problematykę uzależnienia od tytoniu i przestrzegania zakazów palenia.

Polska jest krajem, w którym palenie tytoniu od lat stanowi jedną z głównych przyczyn utraty zdrowia, jest też przyczyną bardzo dużej umieralności ludzi dorosłych. W 2004 r. na nowotwory złośliwe płuca, schorzenie prawie wyłącznie związane z wdychaniem dymu tytoniowego, zmarło w Polsce łącznie 212 006 osób.

Kampanię opracował Wojewódzki Zespół ds. Profilaktyki Antytytoniowej. Powołany w ramach ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy Nasze Miasta”, do którego przyłączono woj. warmińsko-mazurskie w październiku 2011 r. Współdziałanie wielu różnych instytucji i organizacji wchodzących w skład zespołu pozwala na zwiększenie zakresu działań profilaktycznych.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski objął kampanię honorowym patronatem.

Skład wojewódzkiego zespołu ds. profilaktyki tytoniowej:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie
 • Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
 • Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział
 • Wojewódzki w Olsztynie

 • Straż Miejska w Olsztynie
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
 • Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie
 • Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Opis kampanii

Kampania „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego będzie realizowana etapami. Realizacja każdego z etapów polegać ma na zaplanowaniu działań między innymi polegających na:

 • dystrybucji materiałów edukacyjnych – ulotek i plakatów „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”,
 • dystrybucji znaków zakazu palenia – w postaci naklejek i tabliczek pleksi,
 • prowadzeniu szkoleń, narad, zajęć edukacyjnych i innych własnych inicjatyw PSSE mających przypominać o zapisach ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Etap I

12 kwiecień – 30 czerwiec 2012 r. Etap ten obejmuje lokalne media, które będą informowały o planowanych działaniach podejmowanych w poszczególnych etapach kampanii oraz placówki nauczania i wychowania, a także ośrodki sportu.

Etap II

2 lipiec – 29 wrzesień 2012 r. Etap ten obejmuje urzędy powiatowe, gminne, miejskie, inne instytucje działające na terenie powiatu oraz lokale gastronomiczno-rozrywkowe.

Etap III

1 październik – 31 grudzień 2012 r. Kampania skierowana będzie głównie do placówek służby zdrowia i innych zakładów pracy.

Etap IV

4 styczeń – 30 marzec 2013 r. W tym czasie będzie się odbywała dystrybucja materiałów kampanijnych do instytucji, które mają możliwość ich rozwieszenia na przystankach autobusowych, dworcach PKP i w środkach transportu publicznego.

W przypadku pytań dotyczących kampanii oraz profilaktyki tytoniowej prosimy o kontakt z pracownikami Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. warmińsko-mazurskiego.

Poniżej zamieszczamy do pobrania materiały kampanijne:

Kampania Antytytoniowa Kampania Antytytoniowa

 

 

 

 

Autorzy kampanii – Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

Projekt graficzny materiałów kampanijnych – S.G.B. Agencja Reklamowa s.c.

Wszelkie prawa autorskie obejmujące materiały kampanijne są zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody autorów kampanii jest zabronione.

Skip to content