Kibicuj zdrowiu – 5 zasad bezpiecznego kibicowania

Kibicuj zdrowiuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Główny Inspektorat Sanitarny w partnerstwie z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Centrum ds. AIDS i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, przygotował kampanię społeczną pt. „Kibicuj Zdrowiu!”, adresowaną do kibiców (grupa docelowa w wieku 18-30 lat).

Celem kampanii jest ograniczenie ryzykownych zachowań zdrowotnych, jakie mogą się pojawić w kontekście organizacji imprez masowych, ze szczególnym naciskiem na:

  • ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu, w tym ekspozycji na dym tytoniowy, nadużywania alkoholu oraz używania innych substancji psychoaktywnych (w tym nowych narkotyków),
  • ograniczenie liczby zatruć pokarmowych (związanych z konsumpcją niewłaściwie przygotowanej, przechowywanej lub przeterminowanej żywności),
  • ograniczenie liczby zachorowań na inne choroby zakaźne, w tym choroby związane z niewłaściwą higieną osobistą,
  • ograniczenie skutków ryzykownych zachowań seksualnych, w tym: odsetka nowych zakażeń wirusem HIV, oraz zachorowań na inne choroby przenoszone drogą płciową (HCV, HPV, kiła, rzeżączka).

Na potrzeby kampanii zostały opracowane ulotki nt. „5 zasad bezpiecznego i zdrowego kibicowania”, które zostały wydane w 4 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej) i prezentacja multimedialna.

Skip to content