Audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością

Audit6 marca 2013r. odbył się kolejny audit nadzoru systemu zarządzania jakością. Był to ostatni audit przed kolejną recertyfikacją, którą ZOZ będzie musiał przejść w przyszłym roku, aby uzyskać certyfikat na kolejne lata.

Audytorzy pozytywnie ocenili funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością we wszystkich obszarach. Na spotkaniu zamykającym podkreślili, że ZOZ w Nidzicy od pierwszego przeglądu do przeglądu w tym roku osiągnął olbrzymi postęp. Na szczególną uwagę zasługuje proces zarządczy. Wyróżniono też zaangażowanie pań pielęgniarek koordynujących oddziałów szpitalnych.

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<


Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

+