Aby nie ustać w drodze – debata poświęcona sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie nidzickim

Aby nie ustać w drodze

25.04.2013r. w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Nidzicy odbyła się debata pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie oraz Starosty Nidzickiego.

Podczas spotkania zaprezentowano dotychczasowe działania instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie nidzickim, pokazania dobrych praktyk powiatu, gmin, organizacji, instytucji, zidentyfikowania aktualnych problemów środowiska.

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221

Prezentacja:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – BEZ BARIER

Działania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na rzecz osób niepełnosprawnych – p. Anna Osłowska – Dyrektor ZOZ w Nidzicy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy jest największym świadczeniodawcą usług medycznych w powiecie nidzickim. Celem naszej działalności jest zapewnienie naszym pacjentom jak najszerszego dostępu do świadczeń medycznych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb zdrowotnych. Tendencją jaką obserwujemy od kilku lat w całym kraju jest „starzenie się społeczeństwa”. Powiat nidzicki nie odstaje od tych trendów, wręcz przeciwnie, małe miejscowości charakteryzują się migracją ludzi młodych do większych aglomeracji, tym samym naszym pacjentami również w coraz większej mierze są ludzie starsi, niepełnosprawni. Ponad 15% społeczeństwa powiatu nidzickiego posiada stopień orzeczenia o niepełnosprawności, biorąc pod uwagę fakt, iż osoby te z uwagi na swoje schorzenia są zmuszone częściej korzystać ze świadczeń medycznych szacuje się, iż ponad 30% naszych pacjentów to osoby niepełnosprawne. Ponadto analizując nawet dziedzinę zdrowia nie ukierunkowaną na osoby niepełnosprawne takie jak dziedziny zabiegowe – ponad 30% stanowią pacjenci geriatryczni – a więc też z ograniczoną sprawnością.

W grudniu 2004, zastałam zakład w zapaści finansowej, z zaniedbaną infrastrukturą. Każda dziedzina wymagała natychmiastowej interwencji. Podstawowym zadaniem było ratowanie zakładu przed likwidacją. Ale jako dyrektor największej placówki medycznej w powiecie, ale też lekarz – nie mogłam nie wziąć pod uwagę jako priorytetu potrzeb pacjentów niepełnosprawnych. Wymagało to nakładu wysokich środków finansowych oraz zaangażowania. Postanowiłam, że sukcesywnie będziemy starać się realizować zadania, które poprawią dostęp do świadczeń medycznych osobom niepełnosprawnym. Od 2005 roku, niemal corocznie tworzyliśmy nowy projekt, który miał temu służyć. Ich realizacja była możliwa dzięki pomocy finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także wsparciu Powiatu Nidzickiego. Przeprowadzono analizę sytuacji i stwierdzono, że na naszym terenie osoby niepełnosprawne mają ograniczony, a nawet utrudniony dostęp do usług medycznych, zaś największą trudnością jest dla nich dotarcie z odległych miejsc do placówek zdrowotnych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim ubóstwo społeczne regionu na tle innych powiatów: teren popegeerowski, wysoki stopień bezrobocia. Priorytetowym zadaniem stało się więc umożliwienie osobie niepełnosprawnej dotarcie do placówki medycznej – w tym celu zakupiono samochód transportowy Samochód służył osobom niepełnosprawnym, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie same dotrzeć do placówki na zabiegi rehabilitacyjne, zaś nie wszystkie usługi potrzebne pacjentowi mogą zostać wykonane w ramach wizyt domowych.

Następnie spojrzeliśmy na nasze obiekty tj. budynek Szpitala oraz budynek Przychodni Obwodowej. W historycznym budynku Szpitalu winda funkcjonowała praktycznie od zawsze. W Przychodni, mimo że została wybudowana dopiero w latach 60-tych windy nie było nigdy. Odpowiedź, dlaczego tak się stało, jest prosta. Oczywistym przecież jest fakt, że winda w Szpitalu nie była montowana dla osób niepełnosprawnych, a dla ludzi zdrowych, aby mogli łatwiej się przemieszczać, wykonywać transport pacjentów, urządzeń i innych materiałów. Tak naprawdę o osobach niepełnosprawnych nie pomyślał nikt. Drastycznym w swoich skutkach okazał się projekt Przychodni. Wznoszona jako nowoczesna budowla w latach 60-tych zawierała szereg rozwiązań bynajmniej nie ułatwiających, a utrudniających przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo: budynek jednopiętrowy z wysokim parterem o różnych poziomach wysokości pełniącego rolę w powiecie centrum ambulatoryjnych usług podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej – stanowił dla osoby niepełnosprawnej barierę nie do pokonania.

Patrząc na nasze wszystkie obiekty widzieliśmy wiele potrzeb: konieczność wykonania termomodernizacji, wymiana okien, a także odnowienie wnętrz, a do tego ograniczone finanse. Jednak w tej sytuacji nie było dla nas dylematem, co musimy wykonać w pierwszej kolejności. W 2006 roku przystąpiliśmy do realizacji projektu remontu pomieszczeń Przychodni: wyremontowano pochylnię dojścia do budynku zmniejszając do minimum stopień pochylenia oraz zamontowano poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych, przystosowano ciągi komunikacyjne i przejścia o różnym poziomie podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim, Przystosowano podłoże poprzez zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych, Zamontowano dwuprzystankową windę wewnątrz budynku, co umożliwiło osobie niepełnosprawnej dotarcie na I piętro.

Również budynek szpitala zawierał wiele mankamentów, jeśli chodzi o spełnianie potrzeb osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, że największy odsetek osób niepełnosprawnych stanowią pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W 33-łóżkowym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, obłożenie w ciągu całego roku wynosi 100%. Okres pobytu przekracza często pół roku, dlatego tak ważne jest, aby stworzyć pacjentom jak najdogodniejsze warunki. W 2008 roku przystąpiono do realizacji kolejnego projektu, którego głównym celem było dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego znajdującego się na II piętrze budynku Szpitala. Przystosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych; zamontowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych, wymieniono drzwi. Realizacja projektu zapewniła możliwość samodzielnego korzystania z urządzeń sanitarnych, co pozytywnie wpłynęło na proces leczniczy i terapeutyczny. Poprawił się komfort pobytu oraz komfort psychiczny pacjentów ZOL, którzy poczuli się bardziej samodzielni, chętni do podjęcia aktywności fizycznej. Przystosowano ciągi komunikacyjne i przejścia o zróżnicowanym poziomie podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim. Przystosowano podłoża poprzez zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych.

W 2009 powstał kolejny projekt dostosowywania pomieszczeń budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy do potrzeb osób niepełnosprawnych, który zrealizowano w 2010 roku. Głównym celem projektu było przystosowanie sanitariatów i pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia rehabilitacyjne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W następnym roku przystąpiono do realizacji projektu „Likwidacji barier architektonicznych – Dostosowanie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala ZOZ w Nidzicy do potrzeb osób niepełnosprawnych.”

Dzięki jego realizacji w ubiegłym roku w Oddziale Chirurgicznym naszego Szpitala wykonano modernizację istniejących węzłów sanitarnych i dodatkowo zaadoptowano nowe pomieszczenie na węzeł sanitarny wraz z salą pobytu, wymiano stolarkę drzwiową, przystosowano także korytarze dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej.

Projekt rozszerzono o dodatkowe przedsięwzięcia, dzięki czemu również pacjenci oddziałów wewnętrznego i ginekologiczno-położnicznego mają dodatkowe, wygodne, w pełni funkcjonalne łazienki, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Jednak działania podejmowane przez ZOZ na rzecz osób niepełnosprawnych to nie tylko remonty. Nieustannie staramy się poszerzyć także ofertę naszych usług medycznych – głównie jeśli chodzi o rehabilitację. Rozszerzono zakres świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Dzięki wsparciu finansowym PFRON w ciągu ostatnich kilku lat

 • utworzono nowe stanowiska zabiegowe z zakresu medycyny fizykalnej i kinezyterapii,

 • doposażono gabinety rehabilitacji i fizykoterapii, dzięki czemu uzyskano poprawę jakości świadczonych usług,

utworzono nowe stanowiska do

 • terapii polem magnetycznym,

 • terapii ciągłym ruchem biernym dla kończyny górnej,

 • stanowisko zabiegowe do statycznej terapii uciskowej,

 • w pracowni masażu leczniczego powstało stanowisko do sekwencyjnego masażu uciskowego,

 • utworzono stanowisko do laseroterapii i nowe stanowisko do światłolecznictwa za pomocą światła spolaryzowanego,

 • stanowisko do ćwiczeń ogólnorozwojowych,

 • stanowisko do usprawniania narządu ruchu za pomocą ćwiczeń w odciążeniu i odciążeniu z oporem,

 • stanowisko do ćwiczeń kończyn dolnych z oporem,

 • stanowisko do światłolecznictwa wykorzystujące promieniowanie UV i IR.

 • wymieniono wyeksploatowany technicznie sprzęt i zastąpiono go na urządzenia urządzenie o nowszej generacji.

W ramach dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w 2011 roku stworzono nowe stanowisko pracy i utworzono nową pracownię hydroterapii.

ŁĄCZNIE NA REALIZACJĘ WSZYSTKICH PROJEKTÓW PRZEZNACZONO KWOTĘ OK. 1 MLN ZŁ (W TYM CZEŚCIOWO FINANSOWANYCH PRZEZ PFRON)

Kiedy rozpoczynaliśmy nasze działania na rzecz osób niepełnosprawnych – wydało się że brakuje nam tylko windy w Przychodni. Nie widzieliśmy potrzeb osób niepełnosprawnych, bo przecież nie miały możliwości nawet do nas dotrzeć. W miarę realizacji poszczególnych etapów, zrozumieliśmy jak wielki to jest problem. Ale nie chodzi tu przecież tylko o pokonywanie pięter w budynku, ale kompleksowe działania polegające na likwidacji barier architektonicznych, ale też psychologicznych – które tkwią w nas osobach pełnosprawnych abyśmy zrozumieli potrzeby innych.

Od lat borykamy się z ograniczonym dostępem do świadczeń rehabilitacyjnych. Limity kontraktów przyznawanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie zaspokajają potrzeb zdrowotnych pacjentów naszego powiatu. Podjęliśmy więc starania o pozyskanie nowego rodzaju świadczeń rehabilitacyjnych w formie Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego. Po kilku latach starań, nasze zamierzenia się urzeczywistniły, od stycznia tego roku ZOZ rozpoczął realizację nowego kontraktu z NFZ na ten rodzaj usług.

Jednocześnie rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu na remont pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej na potrzeby Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego– gdzie pacjenci będą mieli możliwość komfortowego korzystania z kompleksowych usług rehabilitacyjnych w jednym miejscu. Cały czas zakupywany jest dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny i wprowadzane nowe metody lecznicze.

Obecnie niestety nadal największa barierą jest dojazd pacjentów niepełnosprawnych z mniejszych miejscowości na terenie powiatu. Istnieje zatem podjęcia działań na likwidację barier transportowych. O tym jak ważne jest wsparcie dla osoby niepełnosprawnej wiemy na co dzień, ponieważ sami również zatrudniamy osoby niepełnosprawne. Stworzyliśmy tym samym warunki dla aktywizacji i samorealizacji zawodowej. Zatrudniamy osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym pracownika niewidomego. Osoby te pracują w różnych zawodach, na różnych stanowiskach.

Niestety zmiany systemowe i prawne nie zawsze przynoszą korzystne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. Mimo iż od wielu lat jako pracodawca korzystaliśmy z dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – od kilku takiego dofinansowania już nie otrzymujemy, ponieważ nie jesteśmy „typowym przedsiębiorcą”, któremu wg przepisów przysługiwałby ten przywilej. Z jednej strony pragniemy zapewnić, że osoba niepełnosprawna jest pracownikiem pełnowartościowym, z drugiej strony jednak przysługują mu pewne przywileje tj. dodatkowy urlop wypoczynkowy, skrócony czas pracy, zakaz pracy w nocy – co niestety obciąża nas finansowo jako pracodawcę. Zmiana ustawodawstwa w tym zakresie powoduje, że w prawdzie nadal utrzymujemy dotychczasowy poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jednak nie ma już dodatkowej motywacji, aby zatrudniać nowych pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Mamy nadzieję, że ustawodawca w niedługim czasie zauważy ten problem i wprowadzone zostaną zmiany systemowe, których skutkiem będzie wprowadzenie zachęt do stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków do integracji ze środowiskiem społecznym. Niewątpliwie najprostszą drogą jest zapewnienie zatrudnienia, dzięki któremu osoba niepełnosprawna czuje się potrzebna i dowartościowana.

Nadal mamy jeszcze dużo do zrobienia dla osób niepełnosprawnych jako społeczeństwo, jako pracodawcy, jako państwo. Dzięki ciężej pracy, zaangażowaniu, ale przede wszystkim dobrej woli wielu ludzi – zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu. Wierzymy, że kolejne działania i zamierzenia– również będziemy realizować z powodzeniem.

Niewątpliwie dobrym przykładem jest dla nas działalność Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy, kierowanego przez Panią Ewę Gałka, które cały czas podnosi poprzeczkę i wskazuje nam drogę i dobre praktyki. Zawsze też możemy liczyć na poparcie ze strony Pana Starosty oraz zarządu PFRON w realizacji naszych przedsięwzięć.

Oprócz wielu tytułów którymi nagrodzono nas w ostatnich latach, pragniemy móc szczycić się także mianem zakładu BEZ BARIER. Jest to miernikiem naszego rozwoju i nowoczesności, naszego wspólnego sukcesu.

Nidzica, 25.04.2013r.

Skip to content