Centrum Zdrowia Dziecka

Centrum Zdrowia Dziecka

11 października ZOZ przystąpił do realizacji projektu pn. „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”, w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, który realizuje ogólnopolski projekt pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

W ramach projektu Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie przeszkoli położne pracujące w Poradni Ginekologiczno-Położniczej ZOZ-u w Nidzicy. Następnie personel ten będzie prowadził wśród kobiet w ciąży i matek karmiących działania edukacyjne nt. zasad prawidłowego żywienia. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2016 r., będzie nim objętych w naszej placówce 250 kobiet.

W całej Polsce program będzie realizowany przez 27 placówek i objętych nim zostanie ok. 25.000 kobiet.

Agnieszka Malinowska, Kierownik Działu Kadr / Koordynator ds. Administracji

Skip to content