Nowy p.o. Zastępcy Dyrektora

Nowym p.o. Zastępcy Dyrektora został lek. med. Andrzej Pobieżyński

 

Pan Andrzej Pobieżyński jest lekarzem specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej
z wieloletnim doświadczeniem w pracy lekarza oraz na stanowiskach kierowniczych, a także umiejętnościami w zakresie chirurgii laparoskopowej, diagnostyki kolonoskopii i ultrasonografii.

Przebieg kariery zawodowej:

  • 1974 – 1982 – Asystent i Starszy Asystent w Akademii Medycznej w Warszawie
    w Centralnym Szpitalu Klinicznym oraz Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej Instytutu Chirurgii,
  • 1983 – 1990 – Zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego
    w Nowym Sączu,
  • 1990 – 2007 – Ordynator Oddziału Chirurgii SPZOZ w Braniewie
    oraz 2003 – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Braniewie,
  • 2004 – lekarz w Hospicjum Domowym w zakładzie medycyny paliatywnej i zwalczania bólu nowotworowego.

 

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy lek. med. A. Pobieżyński pracuje od 2007 r. na stanowisku Starszego Asystenta w Oddziale oraz Poradni Chirurgicznej, pełnił także dyżury w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego
– zgodnie z potrzebami kadrowymi ZOZ.

Agnieszka Malinowska, Kierownik Działu Kadr / Koordynator ds. Administracji

+
Skip to content