ISO w ZOZ

W dniach 6 i 7 marca 2013r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy odbył się audit recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością. Działalność placówki została oceniona pozytywnie, tym samym ZOZ otrzymał na kolejne trzy lata Certyfikat potwierdzający spełnianie norm PN-EN ISO 9001:2009.

Podczas oceny szczególnie wyróżniono doskonalenie potencjału świadczonych usług poprzez chociażby zakup nowoczesnego cyfrowego aparatu rtg, uruchomienie nowej działalności w zakresie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. Audytorzy wyróżnili także wprowadzone rozwiązania w zakresie stosowanych systemów zarządczych w Zespole.

Agnieszka Malinowska, Kierownik Działu Kadr / Koordynator ds. Administracji

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<


Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

+