Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31 maja 2014

Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31 maja 201431 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. To ważna data w kalendarzu aktywności promujących zdrowy styl życia. Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Co roku Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu.

 

Tegoroczne hasło obchodów to „Podnoszenie podatków od tytoniu”

Globalna epidemia palenia tytoniu zabija prawie 6 milionów ludzi rocznie, z czego ponad 600 000 to niepalący, którzy umierają z powodu tzw. biernego palenia. Jeśli nie będziemy działać, przed 2030 rokiem epidemia ta zabije ponad 8 milionów ludzi. Ponad 80% zgonów, którym można zapobiec nastąpi wśród ludzi żyjących w krajach o niskich i średnich dochodach.

W Światowym Dniu Bez Tytoniu 2014 WHO i partnerzy wzywają kraje do podniesienia podatków na tytoń.

Zmniejszanie konsumpcji tytoniu, ratuje życia ludzkie.

Badania pokazują, że podnoszenie podatku na wyroby tytoniowe jest szczególnie skuteczne w ograniczaniu używania tytoniu wśród grup o niskich dochodach oraz w zapobieganiu rozpoczynaniu palenia wśród młodych ludzi. Wzrost podatku , który zwiększy ceny wyrobów tytoniowych o 10% powoduje zmniejszenie konsumpcji tytoniu o około 4% w krajach o wysokich dochodach, a nawet o 8% w większości krajów o niskich i średnich dochodach.

Ponadto, zwiększenie akcyzy na wyroby tytoniowe jest uważane za taką formę kontroli rynku tytoniowego, która jest najbardziej opłacalna. W Światowym Raporcie Zdrowia z 2010 wykazano, że 50% wzrost akcyzy tytoniowej spowodowałoby nieco ponad 1,4 mld USD dodatkowych funduszy w 22 krajach o niskich dochodach. Jeżeli środki te zostałyby przypisane do wydatków na cele zdrowotne, wydatki rządów na zdrowie w tych krajach mogłyby wzrosnąć nawet o 50%.

Biorąc pod uwagę te dane kraje członkowskie Ramowej Konwencji WHO o Kontroli Tytoniu (WHO FCTC), powinny wdrożyć politykę zwiększania cen na wyroby tytoniowe w celu zmniejszenia konsumpcji tytoniu.

Cele: Ostatecznym celem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń, przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, ale też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.

Szczegółowe cele kampanii 2014 są następujące:

  • Zwiększenie przez rządy podatku na tytoń do poziomu, który zmniejsza konsumpcję tytoniu;
  • Zaangażowanie organizacji społecznych w zachęcanie rządów do zwiększenia podatku od tytoniu do poziomu, które zmniejsza jego spożycie.

 

Materiały do pobrania

źródło: PSSE Nidzica

+
Skip to content