Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2014r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy realizuje nowy kontrakt w zakresie ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej. Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową obejmują:

  1. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę, wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu, przy dostępności do świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 oraz w soboty, niedziele oraz dniu ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach;
  2. przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
  3. świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
  4. edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
  5. pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  6. pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarza rodzinnego do świadczeń
w zakresie pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
powinni zgłaszać się ze skierowaniem do Pielęgniarki Nadzorującej
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – Pani Iwony Pepłowskiej
(tel. 89 625 05 04)

Nidzica, 30.06.2014r.

Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

Skip to content