Odznaczenia naszych pracowników

Odznaczenia naszych pracowników

ODZNACZENIA NASZYCH PRACOWNIKÓW

Z radością informujemy, że zostały zaakceptowane nasze wnioski o odznaczenie naszych pracowników o nadanie odznaki honorowej oraz medalu za długoletnią służbę.

Pani Krystyna Kowalska – MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Pan Piotr Łukaszuk – ODZNAKA HONOROWA „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”

W tym dniu Złoty Medal Prezydenta RP za Długoletnią Służbę odbierze lek. med. Wiktor Drozd – który odznaczenie otrzymał na wniosek złożony w 2013r.
Przypomnijmy, że również w 2013r. Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia odebrał nasz lekarz Aleksander Aleksiejew.

Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY

Anna Osłowska Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

Nidzica, 02.10.2014r.

 

+
Skip to content