Podziękowania dla Nadleśnictwa Nidzica

Podziękowania

Szanowny Pan
Ryszard Schuetz
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Nidzicy

P O D Z I Ę K O W A N I A

DLA

NADLEŚNICTWA NIDZICA

Za pomoc finansową na rzecz akcji prowadzonej
przez nasze Stowarzyszenie
– gromadzenie środków finansowych
na modernizację bloku operacyjnego Szpitala ZOZ w Nidzicy.

Dzięki wsparciu, jakie otrzymujemy od Państwa
Szpital w Nidzicy ma możliwość realizacji
planów inwestycyjnych, co służy jego rozwojowi
oraz zapewnieniu pacjentom naszego powiatu
usług medycznych na coraz wyższym poziomie.

SERDECZNIE PAŃSTWU DZIĘKUJEMY
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia oraz Szpitala ZOZ w Nidzicy

Sekretarz
Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala
w Nidzicy

Agnieszka Malinowska

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. med. Anna Osłowska

Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala
w Nidzicy

lek. med. Piotr Łukaszuk

 

Nidzica, dnia 2 października 2014 r.

 

+
Skip to content