Informacja

Informacja

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że od dnia
1 listopada 2014r. następuje
zmiana rejestracji do
PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

 

Rejestracja będzie odbywać się
w Punkcie Informacyjnym Szpitala
– wejście: pierwsze drzwi budynku Szpitala, 13-100 Nidzica,
ul. Mickiewicza 25 – parter, tel. 89 625 05 00

Za utrudnienia – przepraszamy

 

Przypominamy także i zachęcamy do korzystania
z rejestracji internetowej
Aplikacja dostępna na stronie internetowej
zoz.nidzica.pl

Informacja

Rejestracja internetowa realizowana w ramach projektu pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2. – Poprawa i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Nr umowy na dofinansowanie UDA-RPWM.07.02.01-28-004/12-00

 

Anna Osłowska

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

Nidzica, 28.10.2014r.

 

+
Skip to content