SZANOWNI PACJENCI

pacjenci

SZANOWNI PACJENCI

Informujemy, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń pacjentów do rejestracji w tym samym czasie, ustala się system naprzemiennej rejestracji:

 

  • Rejestracja 3 pacjentów z kolejki przy okienku Punktu Informacyjnego

  • Rejestracja 1 pacjenta zgłaszającego się telefonicznie

 

W oczekiwaniu na rejestrację – prosimy o cierpliwość i zrozumienie

 

Jednocześnie przypominamy, że istnieje szybki i wygodny sposób rejestracji przy pomocy aplikacji internetowej.

pacjenci

Projektu pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2. – Poprawa i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Nr umowy na dofinansowanie UDA-RPWM.07.02.01-28-004/12-00

 

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

Nidzica, 23.03.2015r.

 

+
Skip to content