OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że dysponuje łóżkami szpitalnymi do wynajęcia – wg zasad określonych w Cenniku ZOZ w Nidzicy, dostępnym w zakładce „Dla Pacjenta

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu ZOZ w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, tel. 89 625 05 35, fax 89 625 05 59, sekretariat@zoz.nidzica.pl.

Uwaga: osoby będące w trudnej sytuacji, lub osoby zasłużone np. Honorowi Dawcy Krwi, Kombatanci, mogą zwracać się o rabat w ponoszeniu kosztu wynajęcia.

 

                                             Anna Osłowska

                                              Dyrektor
                                              Zespołu Opieki Zdrowotnej
                                             w Nidzicy

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

Nidzica, 23.04.2015r.

 

+
Skip to content