SZANOWNI PACJENCI

SZANOWNI PACJENCI

SZANOWNI PACJENCI

Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia Państwu rejestracji do Poradni specjalistycznych – Punkt informacyjnych będzie rejestrował pacjentów:

 

  • w DNI CODZIENNE OD GODZ. 7:00 DO GODZ. 18:00

  • w SOBOTY i NIEDZIELE OD GODZ. 8:00 do GODZ. 14:00

 

Przypominamy, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń pacjentów do rejestracji w tym samym czasie, ustalony został system naprzemiennej rejestracji:

 

  • Rejestracja 3 pacjentów z kolejki przy okienku Punktu Informacyjnego

  • Rejestracja 1 pacjenta zgłaszającego się telefonicznie

 

W oczekiwaniu na rejestrację – prosimy o cierpliwość i zrozumienie

 

Jednocześnie przypominamy, że istnieje szybki i wygodny sposób rejestracji przy pomocy aplikacji internetowej.

SZANOWNI PACJENCI

Projektu pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2. – Poprawa i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Nr umowy na dofinansowanie UDA-RPWM.07.02.01-28-004/12-00

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

Nidzica, 2.06.2015r.

Skip to content