PACE: Porównanie efektywności opieki paliatywnej nad osobami starszymi w placówkach opieki długoterminowej w Europie

pace

W ZOL realizowane będzie badanie w ramach projektu PACE – „Porównanie efektywności opeki paliatywnej nad osobami starszymi, w placówkach opieki długoterminowej w Europie” (ang. Comparing the effectiveness of PAlliative Care for Elderly people in long-termin care facilities in Europe”).

Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowej współpracy środowisk akademickich i obejmuje 8 państw.

W ZOL badanie będzie realizowane 18 sierpnia 2015 r.

→ PACE: Porównanie efektywności opieki paliatywnej nad osobami starszymi w placówkach opieki długoterminowej w Europie

+
Skip to content