Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016

Narodowy Program Wyrównywania

Oddział Wewnętrzny Szpitala ZOZ w Nidzicy realizuje program zdrowotny pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w zakresie zadania: zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015

W ramach realizacji ww. programu dokonano ZAKUPU ZESTAWU SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZNACZONEGO DLA ODDZIAŁÓW WEWNĘTRZNYCH obejmującego elektrokardiograf, pulsoksymetr oraz zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego dofinansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
Wartość zakupu: 22.050,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków Ministra Zdrowia: 17.835,24 zł

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221

Jest to drugi zestaw sprzętu do diagnostyki kardiologicznej jaki zakupiono w ramach tego projektu. Pierwszy zakupiono pod koniec 2014r., i obejmował również zakup elektrokardiografu, pulsoksymetru oraz zestawu do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego dofinansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia za kwotę, 15.250,00 zł, przy dofinansowaniu Ministra Zdrowia w kwocie: 13.030,85 zł

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

 

Skip to content